Hoppa till sidans innehåll

Organisation riks- och regionsläger


Information rikslägerverksamheten inför säsongen 2016-17:

SBTF:s riksläger kommer att ha en ny struktur fr.o.m 1 september 2016. Anledningen till förändringen är främst att skapa möjlighet för fler spelare att delta på dessa läger. Närvaron har sviktat under de senaste säsongerna och många har valt bort långa resor för några få dagars läger. Flera av lägrena kommer förlängas något och målet är bl a att hålla en hög kvalitet på träningen och samla så många som möjligt av de uttagna spelarna.

 Tre riksläger per kategori och säsong kommer att genomföras. Dessa läger kommer att vara förlagda till dec/jan, mitten av juni och början av augusti. Det första lägret är förlagt till jullovet och lägrena i juni och augusti ligger under sommarlovet. Sommarlägren kommer att vara något längre än tidigare, ca 7 dagar. Exakta datum presenteras vid säsongsstarten i augusti/september.

 Rikslägren kommer att kompletteras med regionsläger under höst och vår vilket bör göra att många spelare har möjlighet att delta både på regions- och riksläger. Tanken med detta upplägg är dels att vi förlänger säsongen något och dels att rikslägren blir ett bättre komplement till regionsläger och klubbverksamhet. Med en tydlig struktur och tidig planering bör klubbar kunna lägga in dessa i sin säsongsplanering och förorda att spelarna deltar på dessa läger. Ambitionen är naturligtvis att rikslägren ska hålla en hög kvalitet och på så vis vara ett naturligt steg i spelarutvecklingen för att eventuellt så småningom bli uttagen till landslagsläger och andra landslagsuppdrag.

 Under säsongen 2016/17 kommer läger att hållas för följande ålderskategorier:

                                                                 Ansvariga ledare:
Pojkar födda 2001-03                             Tobias Bergman
Pojkar födda 2004 och senare                  Peter Sartz, Peter Blomquist
Flickor födda 1999-2003                         Fredrik Bergvall
Flickor födda 2004 och senare                Anders Sjöstedt

 Rikslägerplanering säsongen 2016/17

Uttagningskriterier
Uttagning till riksläger grundas dels på ranking och dels på det vi sett av spelarna på tidigare läger och tävlingar. Det som främst bedöms är träningsvilja och ambition att utvecklas. Ansvariga ledare och förbundskaptener förbehåller sig rätten att bjuda in lägre rankade spelare.

----------------------------------


Inför säsongen 2014-15

Den kommande säsongen för riksläger kommer att arrangeras 1 augusti 2014 - 31 juli 2015.

Ansvariga ledare för riksläger är:
Pojkar födda 1999-2001, Robert Svanberg och Fredrik Asklund
Pojkar födda 2002 och senare, Stefan Karlsson och Fredrik Berner

Flickor födda 2001 och senare, Birthe Ingves
Team Framtid flickor, Annika Orsvall, Zhang Fang och Pernilla Andersson

Ansvariga ledare för resp region under säsongen 2014-15 är:

Daniel Ellerman, region öst, tfn 073-356 85 82
Roger Edeflod, region väst, tfn 072-716 93 51
Björn Tengblad, region norr, tfn 073-068 83 81
Stefan Karlsson, region syd, tfn 070-289 84 94

 
Inom kort kommer här att läggas ut de beslut som togs vid rikslägermötet 24 april i Falkenberg.

-------------------------------------------

Säsongen 2013-14

Torsdagen 18 april 2013 i Helsingborg, togs ett antal beslut för riks- och regionsläger verksamheten fr o m 1 september 2013.

Riksläger kommer att förläggas vid skolloven Höstlovet, Jullovet, påsklovet samt 1-2 sommarläger. Detta innebär att varje kategori kommer att ha 4-5 läger under säsongen 2013-14.

Vid mötet togs ett särskilt beslut om den fysiska träningen för spelare som är med i något av ungdomslandslagen, Team Framtid samt för de som går på RIG och NIU.
Det innebär ett större fokus på 1) en mer variationsrik och genomarbetad uppvärmning, 2) uthållighetsträning samt 3) styrke-/balans-/koordinations-/rörlighetsträning. På bif dok kan du läsa vad detta innebär. Du kan läsa här varför du bör ha en bra fysik.

Följande uppgifter förväntas den rikslägeransvarige utföra inför/under/efter läger:

  1. Göra en grovplanering för kommande säsong (september-augusti) som presenteras senast 30 april föregående säsong (datum, prel. plats, ca antal spelare). Geografisk spridning rekommenderas. Lägrena skall läggas från söndag eller måndag till fredag vid höstlovet, jullovet, påsklovet och 1-2 läger på sommarlovet.
  2. Uttagning av spelare senast 7 veckor före resp. läger. Kallelse skickas ut från kansliet senast 6 veckor före. Om uttagning av spelare ej gjorts 7 veckor före lägret så skickas föregående lägers uttagning av spelare ut.

     3.  Föra en dialog med berörd förbundskapten om träningsinnehåll,
         uttagningar, lägerdatum etc, samt skriva en kort rapport om varje läger 
         med info om lägerplanering, spelare som presterat speciellt bra mm.

     4.  Utbildning tränare: Alla tränare inom förbundstränarorganisationen skall
          ha rätt utbildning (nivå 3 för rikslägertränare och nivå 4 för
            landslagstränare)
. Du skall utbilda dig en nivå per säsong. (senast 31
          augusti 2013 skall alla tränare inom SBTF:s landlags-/rikslägerorganisation
          ha gått nivå 1)

 5.      Bjuda in hemmatränare till minst 1 av lägrena per säsong för att bl a
          informera om verksamheten/träningen.

 6.       Lådträning: Låta spelarna lära sig köra låda med varandra.

Uppdaterad: 31 AUG 2017 21:24
Skribent: Mats Hedin

Postadress:
Svenska Bordtennisförbundet
Köping Arena
731 85 Köping

Besöksadress:
Badvägen 4
731 85 Köping

Kontakt:
Tel: 08-562 78 120
E-post: This is a mailto link

Se all info