Hoppa till sidans innehåll

Idrottslyftet


 

Idrottslyftet 2018


Nu är Idrottslyftet 2018 öppnat och det är därmed möjligt för bordtennisföreningar att ansöka om projektstöd. Vi rekommenderar att föreningen läser igenom de förutsättningarna för de prioriterade områdena som framgår av Svenska Bordtennisförbundets Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2017-2019.

Idrottslyftets generella syfte och mål

Syfte
Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7 - 25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

Mål
Att samtliga SF, utifrån sina unika behov, vid programperiodens slut har utvecklat sin verksamhet för barn och unga mellan 7 - 25 år.

Utvecklingsinsatserna ska vara i linje med RF:s anvisningar för barn och ungdomsidrott och leda till att svensk idrott utvecklas, samverkar med andra aktörer och ger goda möjligheter att idrotta i förening.

Svenska Bordtennisförbundets Idrottslyft

För att din förening skall kunna få en bättre inblick i hur Svensk Bordtennis med stöd av RF har lagt strategin för Idrottslyftet, presenterar vi här fastställd Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2017-2019.

Av detta dokument framgår det på en övergripande nivå vilka områden som Svensk Bordtennis kommer att prioritera resurser för under 2018, både för Svenska Bordtennisförbundets centrala satsningar och det föreningsstöd som föreningar kommer att kunna söka.

Prioriterade områden för Svenska Bordtennisförbundet inom Föreningsstöd:

Föreningsmiljön/Livskraftiga Idrottsföreningar

o   Projekt Pingiskraft

o   Etablera nya föreningar

o   Utvecklingsprojekt Large/Medium

Träning- och tävlingsformer

o   Processledning kring nya träningsformer

o   Samverkan mellan IF, lokalt och regionalt

Fler och kunniga ledare

o   Processtöd att saka rekryterings- och utbildningsplaner för ledare

Parabordtennis

o   Insatser som verkar för rekrytering inom och utveckling av redan befintlig eller ny parabordtennisverksamhet.

  

Ansökan 2018

Idrottslyftet 2018 pågår under 1 januari till 31 december. SBTF kommer att hålla möjlighet för ansökan öppen i IdrottOnline-applikationen ”Idrottsmedel” enligt nedan tidsintervall.
Alla föreningar som är anslutna till Svenska Bordtennisförbundet är välkomna att söka medel.
Föreningen ska i sin ansökan redogöra för hur projektet bidrar till att nå Idrottslyftets syften och mål. Alla ansökningar ska innehålla en detaljerad ekonomisk kalkyl vilket också inkluderar föreningens egen eller annan samarbetspartners insats. Ansökningar som saknar dessa uppgifter kommer att återsändas för komplettering.

Det är viktigt projektansökan planeras väl innan den sänds in för behandling. Som ett stöd i processen rekommenderas att kontakt upprättas med SBTF:s Föreningsutvecklare. Se kontaktuppgifter nedan.

Ansökan om Föreningsstöd görs via RF:s applikation Idrottsmedel. Den nya modulen finns på föreningens IdrottOnline och åtkomst sker genom att klicka på Idrottsmedel i övre verktygsfältet.

Manual för Idrottsmedel-applikationen finns att hämta här. Klicka på ”Idrottsmedel – Förening” för aktuell manual.

Ansökningstider

1 februari – 30 april

Möjlighet till föreningsansökan under perioden 1/2 - 30/4. Svenska Bordtennisförbundet kommer att ha avstämning av inkomna ansökningar enligt följande schema; 28 februari, 31 mars, 30 april. Ansökningar inkomna under denna period ämnar för aktiviteter under vårtermin 2018 och sommar 2018. Återkoppling och besked lämnas per månad. Redovisning av beviljade och genomförda projekt rekommenderas ske så snart projekt är genomfört, men senast 1/10-2018.

1 maj – 8 juni

Ansökningsfönster för aktiviteter under höstterminen. Inkomna ansökningar behandlas efter den 8 juni och återkopplas/lämnas besked om senast i augusti. Redovisning av beviljade och genomförda projekt rekommenderas ske så snart projekt är genomfört, men senast 15 januari 2019.

Särskilt Utvecklingsprojekt 2018 - Nodsamarbete

Ny möjlighet att samverka i bordtennissverige genom Utvecklingsprojekt Nod Samarbete (UNS).

Vi presenterar nu en ny möjlighet till intresseansökan om att delta i UNS. Detta projekt tar avstamp i tidigare Utvecklingsprojekt hos SBTF, men bygger på mer samverkan mellan olika aktörer som t.ex. tränare och klubbstyrelser inom ett Nodområde.

Läs mer om projektet här Dokument UNS

Intresseanmälan med kontaktuppgifter tillsänds skriftligen This is a mailto link senast den 15:e i varje månad t.o.m. 15 juni 2018

För frågor kontakta via mail eller telefon 073-82 88 137

 

Kontakt/upplysningar

Patrik Björs Strand, Idrottslyftsansvarig Svenska Bordtennisförbundet
This is a mailto link, 08-562 78 124

Eskil Tyrberg, Föreningsutvecklare
This is a mailto link, 073-828 81 37

Ebba Wengström, Föreningsutvecklare
This is a mailto link, 070-406 23 35

Uppdaterad: 02 FEB 2018 14:27 Skribent: Patrik Björs Strand

Liverapportering

pingiskanalen

Evenemang

Veteran-SM
17-20 januari, Östersund.
Hemsida
Resultat

Dataranking

Länkar

Webbshopstiga

RIG

koping

Hello Sweden

Sports heart

SRB

sporrong

 Allt i transport

Framåt för fler i rörelse

Postadress:
Svenska Bordtennisförbundet
Köping Arena
731 85 Köping

Besöksadress:
Badvägen 4
731 85 Köping

Kontakt:
Tel: 08-562 78 120
E-post: This is a mailto link

Se all info