Hoppa till sidans innehåll

Hur går vi framåt?

07 JAN 2019 16:00
Med anledning av de senaste dagarnas turbulens i vår verksamhet vill Svenska Bordtennisförbundet härmed informera kortfattat hur vi ämnar agera.
  • Uppdaterad: 07 JAN 2019 16:00

Först och främst vill vi bara klargöra att för oss är det viktigt att vår verksamhet är inkluderande, välkomnade och att alla kan känna sig trygga. Vi är oerhört bedrövade över att det finns personer i vår bordtennisfamilj som inte tycker att vi har levt upp till detta.

Vi inser efter de senaste dagarnas händelser att vi kanske inte hanterat saker på ett tillräckligt tillfredsställande sätt trots att det har varit vår målsättning. Därför vill vi göra allt vi kan för att skapa en trygg miljö och återupprätta förtroendet för oss så att vi alla gemensamt kan återgå till det vi egentligen vill lägga vår kraft på – att utveckla svensk bordtennis.

Vår handlingsplan framöver ser ut som följer:

• Vi har i samarbete och nära dialog med Riksidrottsförbundet engagerat en neutral utredare med rätt kompetens som får till uppgift att gå igenom händelsen och erbjuda samtliga berörda parter en intervju. Detta för att vi ska kunna erhålla en klar och rättvis bild av situationen. Dessutom kommer vederbörande även hjälpa oss att se över våra rutiner så vi står bättre rustade inför framtiden.

• Vi kommer erbjuda samtalsstöd för de berörda parter som önskar det.

• I förebyggande syfte kommer vi att låta medarbetare, styrelse samt kommittémedlemmar i Svenska Bordtennisförbundet genomgå en utbildning om jämställdhets- samt värdegrundsfrågor. För oss är det viktigt att visa tydligt vilka värderingar Svenska Bordtennisförbundet står för. Vår värdegrund skall givetvis vara något som är närvarande i vardagen för alla oss som verkar inom bordtennisen. Ett sätt att ytterligare accentuera detta är att utbildningsmaterialet även kommer vara tillgängligt i de reviderade och digitala utbildningar som kommer vara tillgängliga för alla svenska bordtennisklubbar i Sverige framöver. Allt för att vi tillsammans ska kunna skapa en miljö där alla känner sig välkomna och inkluderade.

• Vi kommer att vara noga med att kommunicera och återkoppla till er, våra medlemmar, kring vad som händer. Vi ber dock om tålamod i nuläget. Detta är en mycket komplex situation som kräver att vi hanterar den med stor respekt och noggrannhet.

Vi vill slutligen betona att varken sexism, nedvärderande kommentarer eller annat liknande beteende är något som hör hemma inom svensk bordtennis. Det är heller inget vi vill bli förknippade med. Vi vill också arbeta för en trygg miljö där samtliga våra medlemmar känner att det finns forum där det är möjligt att säga sin mening utan rädsla för repressalier i form av förlorade platser i lag eller annat. Allt annat är för oss oacceptabelt.

Frågor besvaras av:
Petra Sörling
Ordförande SBTF

Thomas Buza
Förbundschef SBTF

Skribent: Max Ansbro
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Svenska Bordtennisförbundet
Köping Arena
731 85 Köping

Besöksadress:
Badvägen 4
731 85 Köping

Kontakt:
Tel: 0856278120
E-post: This is a mailto link

Se all info