Hoppa till sidans innehåll

Konvent 2018 - åter- och inblick

25 OKT 2018 12:00
Med 96 deltagare ifrån Mörsil i norr till Helsingborg i söder genomfördes bordtenniskonventet 2018. En brokig skara med representanter från hela pingisfamiljen deltog, alla med en stor kärlek till pingis.
  • Uppdaterad: 24 OKT 2018 12:00

Genom korta sammanfattningar och foton från programmet under de två dagarna skapar vi möjligheten, för dig som deltagare, att rekapitulera och få stöd för ev. återrapportering samt, för dig som inte deltog, möjligheten att få en inblick i vad konventet innefattade.

Håll till godo!

Inledning
Svenska Bordtennisförbundets ordförande Petra Sörling inledde och hälsade alla varmt välkomna till årets konvent och gladdes åt en stor uppslutning. Petra presenterade en ny organisation med ny förbundschef, Thomas Buza, och sportchef, Mikael Andersson, som tar sitt avstamp i ett mycket framgångsrikt arrangerat världsmästerskap.

Thomas Buza, nytillträdd förbundschef i Svenska Bordtennisförbundet, redogjorde för några av de områden han ser som viktiga att prioritera i framtiden. Bland dessa nämnde Thomas rekrytering, utbildning och tävling där han också menar att rekrytering är området att börja med, det är grunden för att vi ska växa. Utbildning är ett annat område som Thomas brinner starkt för och han berättade om många spännande projekt som konventhelgen också kommer att behandla.

Vidare berättade nya sportchefen Mikael Andersson om landslagsverksamheten och vilka satsningar som det just nu är prioritet på. Mikael pratade vidare om att nyckelorden för landslagsverksamheten är framkant, nytänk och utveckling. Mycket av fokus för landslagsverksamheten ligger på att fastställa en satsning mot OS i Tokyo samt junior-EM. Där menade Mikael också att ett nära samarbete med Sveriges Olympiska Kommitté, SOK, kommer bli väldigt viktigt.

Sportchefen berättar om sina tankar och drömmar

Valbart seminarium: Parabordtennis
Inför ca 25 åhörare skapade förbundskapten för parabordtennis, Daniel Ellermann, en mycket uppskattad dialog om parabordtennis som sträckte sig allt ifrån regler, inkludering, rekrytering till hemligheterna bakom landslagets stora framgångar det senaste decenniet.

Landslagets verktyg för att arbeta med gruppdynamik och individuella upplägg visades upp och även vikten av planering, utvärdering, förändringsstrategier samt erfarenhet, mentorskap och hög utbildningsnivå var i fokus.

Valbart seminarium: Pingisligan by STIGA
Max Ansbro och Mikael Andersson genomlyste våra högsta ligor ur ett såväl sportsligt som ett kommunikativt perspektiv.

Max berättade vilket arbete som gjorts för att öka synligheten kring ligaspelet med en satsning på en separat hemsida (www.pingisligan.se) som agerar plattform och samlingssida för information om högsta ligorna och de föreningar som spelar i dessa. Inom sociala medier finns Pingisligan med en Facebookgrupp och även med ett aktivt Instragramkonto. Från och med säsongen 2018/2019 webbsänds alla pingisligamatcher via en plattform och ett partnersamarbete med SolidSport. Max uppmanade föreningarna att hjälpa varandra med promota de olika matcherna på sociala medier och påtalade även att det skulle vara mycket nyttigt med en ligaförening.

Felix Wirström bl.a. lyssnar på Pingisligan by STIGA

Valbart seminarium: Förslag nytt rösträttssystem
Anders Hjälmered och Susanne Berner presenterade ett förslag till nytt rösträttssystem för kommande förbundsmöten. Förslaget är ett led i det arbete som pågår kring organisationsförändringar där det senast 2022 ska finnas maximalt 12 specialdistriktsförbund, SDF. I gruppen som arbetat fram förslaget ingår: Ulf Bjöns, Mika Hasmats, Anders Hjälmered samt Susanne Berner.

Anders Hjälmered och Susanne Berner nöjda efter seminariet om rösträtt

Utöver de organisatoriska förändringarna har gruppens uppdrag varit att ta hänsyn till aspekter som demokrati, jämställdhet och även parapingisens tillkomst i förbundet. Gruppen har även jämfört med hur några andra idrotters röstningssystem ser ut. Under seminariet kom en del värdefulla synpunkter fram från deltagarna som gruppen tar med sig inför det slutliga förslaget.

Styrelsen kommer att ta ställning i november. Väljer styrelsen att gå vidare ska förslaget ut på remiss till distrikten. Det slutliga förslaget kommer att tas upp som en motion på distriktens årsmöten i februari nästa år och slutligt godkännas vid förbundsmötet 2019.

Live clinic
Lär dig behärska underskruv och var noga med att ha med ”rullen” i backhandsspelet.” Intressanta och nydanande råd från damernas förbundskapten Peter Sartz i samband med en live clinic som hölls på scenen under moderation av sportchef Mikael Andersson, RIG-tränaren Sören Ahlén och damernas förbundskapten Peter Sartz.

 Jennifer och Rebecca har uppvisning

– De här tjejerna tror jag kommer bli europamästare i lag framöver, säger Sartz med övertygelse. Rebecca Muskantor, Filippa Bergand och Jennifer Jonsson visade hur landslaget för damer tränar.

Hur kan vi få vår pingisfamilj att växa?
Föreningsutvecklarna Ebba Wengström och Eskil Tyrberg höll under lördagseftermiddagen ett pass om rekryteringsfrågor. Syftet var att få input från konventdeltagarna om vad föreningarna behöver för stöd och hjälp, både från SBTF och sina egna distrikt.

Efter en kort presentation började Eskil med historisk återblick, och tog upp faktorer som vi tror medverkade till att pingisen var en av Sveriges största sporter under 70 och 80-talen. En del av framgångsfaktorerna som Eskil berörde var bl.a. det nära samarbetet som fanns med skolan då (både Bästa 4:an och Skol-DM var stora och integrerade delar av svensk bordtennis). Att Sverige också skördade stora internationella framgångar på mästerskap och fick stort utrymme i media anses vara bidragande till den forna storhetstiden. 

Ebba leder redovisningen från rekryteringsarbetet

För att forma framtiden är det viktigt att veta sin historia och ha en nykter bild över hur verkligheten ser ut idag. Därför presenterades också en nulägesanalys, som visade dagens antal medlemmar, licenser och föreningar. I dagsläget finns det drygt 47 000 medlemmar registrerade för bordtennis i IdrottOnline, strax över 10 000 licensierade spelare varje säsong och omkring 500 föreningar i landet. 

En större del av passet ägnades åt diskussioner i små grupper där deltagarna ombads svara på frågorna: 

  • Vad är det som hindrar er förening från att vara dubbelt så stor som idag? 

  • Vad skulle ni behöva för hjälp av ert distrikt för att nå en fördubbling? 

  • Vad behöver ni för stöd från SBTF för att uppnå fördubbling i storlek?

Per Rosin, Tibble/Kungsängen, redovisar

Efter passets slut fick SBTF mycket bra input från de engagerade deltagarna, där riktlinjer för samarbete med skolorna kom fram som en viktig del för att kunna öka och bredda sin rekrytering ute i föreningar. SBTF och föreningsutvecklarna tackar alla som deltagit och ser fram emot att jobba vidare med denna viktiga fråga för svensk pingis utveckling.

Hur ska vi tävla i framtiden?
Bengt Andersson visade på att under de senaste 15 åren har antalet starter vid nationella tävlingar minskat med 45 %. Under samma tid har licenstalen i stort sett varit oförändrade. Ett förslag på en ny struktur för tävlingsverksamheten presenterades. Mikael Andersson berättade om sina tankar hur ett tävlingsupplägg mot ungdoms- och seniorelit kan se ut. Efter det blev det grupparbete där alla fick komma med förslag på tävlingsförändringar för att uppnå ett meningsfullt tävlande. Förslagen ska ligga till grund för en ny arbetsgrupp som ska jobba med tävlingsutveckling.

Bengt Andersson berättar om dagens tävlande

Avslut dag 1 – middag och Konvent Cup:
Första konventdagen avslutades med en gemensam middag på Hotell Scheele där Ulf ”Tickan” Carlsson fick ta emot en blomsterbukett av ordföranden Petra Sörling. Tickan tackades för sitt förträffliga arbete före och under lag-VM i Halmstad under stående ovationer från middagsgästerna.

TacktillTickan

Kvällen avslutades med minipingisturnering i form av Konvent Cup med knappt 50-talet deltagare. Till final gick till slut två lirare från Norrtulls SK; Max Ansbro och John Wall. John stod till slut som segrare och får nu en hedersam inteckning i pokalen tillsammans med tidigare segrare; Thomas von Scheele och Ulf Carlsson.

Tuff tävling Konvent Cup

John Wall fick lyfta bucklan efter storspel

Hur vill du och din förening utbilda er i framtiden?
Söndagsmorgonen inleddes med en mycket intressant föreläsning om hur du kan kombinera dina studier med en elitkarriär. Föredrag av professor Urban Johnson och universitetslektor Krister Hertting från Högskolan i Halmstad.

Krister Hertting och Urban Johnsson HH

Dubbla karriärer är något som ligger i tiden och blir allt viktigare och något vi på Svenska Bordtennisförbundet på ett mer ordnat sätt hoppas kunna erbjuda våra aktiva – såväl spelare som ledare – även om du redan idag kan söka dig till denna miljö. Ett projekt med enormt stor potential. Är du spelare eller tränare med funderingar på hur du ska kunna kombinera din karriär med studier kan du läsa mer här:

Länk till ProfessionellIdrottsKarriärochArbetsliv

Valbart seminarium: Hur vill du och din förening utbilda er i framtiden?
Marit Brodd Almgren, utbildningskoordinator på SBTF, inledde med att berätta om vilka olika utbildningar som genomförts de tre senaste åren och frekvensen på dem. Bland många olika utmaningar behöver vi bl.a. bli fler utbildare. Det jobbet är påbörjat när det gäller tävlingsledar- och förbundsdomarutbildningar. Nya tävlingsledarutbildare håller på och utses och ska bli uppdaterade under den tävlingsfria helgen i februari. Därefter planeras nya utbildningar två gånger/år, omväxlande i syd och öst, väst och nord.

Marie Persson och Inger Mann, båda från utbildningskommittén, berättade om tankar kring nytt upplägg och struktur ang. tränarutbildning.

Tillsammans med tankarna från de nya cheferna; Thomas Buza och Mikael Andersson, håller ett digert utbildningsutvecklingsarbete på att startas, i syfte att skapa attraktiva, statusfyllda och moderna utbildningar inom svensk bordtennis. Räkna med digra arbetsinsatser framöver.

Utbildningspasset avslutades med ett seminarium för ett 40-tal deltagare där de fick svara på frågorna:

  • Hur vill du och din förening utbilda er i framtiden?

  • Ska vi ha digitala eller fysiska utbildningar i framtiden? Varför?

  • Vad saknas i dagens utbildningar? Vad vill du se mer av?

  • Hur skapar vi utbildningar i världsklass?

Gruppledarna Thomas från Eslöv, Jeanette från Småland, Bengt från Stockholm och Ulf från Halmstad lyfte fram guldkornen från gruppdiskussionerna inför seminariedagarna. Många bra idéer presenterades och kommer nu att användas i vårt fortsatta förbättringsarbete.  

Redovisning av grupparbete

Mikael Peterson och Thomas knöt ihop passet om utbildning genom att gå igenom vad som nu ligger närmast i tiden när det gäller utbildningsområdet. Thomas Buza poängterade att mycket arbete återstår även om några mycket viktiga steg nu tagits i rätt riktning. Närmast ligger att teckna avtal med Högskolan i Halmstad kring den så kallade PIKA-utbildningen (som Urban Johnsson och Krister Hertting berättade om).

Mikael Peterson berättade om digitala utbildningar vilket är ett stort och komplext område. Ett av de vanligaste önskemålen bland besökarna var att SBTF:s utbildningar ska vara digitala för tillgänglighetens skull.

– Många är inne på det här med digitala utbildningar men det finns också många alternativ och aktörer på marknaden så det gäller att vi väljer rätt plattform, menade Mikael Peterson.

Valbart seminarium: Hur får vi fler att utbilda sig till domare?
Kompletteras inom kort.

Engagerade och nyfikna deltagare

Valbart seminarium: Hur får vi fler föräldrar att engagera sig?
Roger Edeflod berättade för ett 25-tal åhörare kring den "röda tråden - Föräldraengagemang": en metod att rekrytera föräldrar in i pingisfamiljen.

Starta nya grupper - delta - ha kul och lyckas är grunden i metoden som innehåller tre steg: Provträningar - Pingisskola – Säsongsplanering

Roger Edeflod tipsar om föräldraengagemang

Efter genomgången delades deltagarna in i smågrupper för att diskutera hinder för föräldraengagemang/hjälp från SBTF samt SDF:n.

Ett hinder som lyftes fram var rollen som informatör till föräldrarna. Här efterfrågades hjälp från SBTF med goda exempel som t.ex. Babyping.

Vilka evenemang ska vi satsa på? Destinationssamarbete
Petra Sörling och Max Ansbro berättade om Svenska Bordtennisförbundets nya sätt att arbeta långsiktigt med olika destinationer kring arrangemang. Tre punkter framfördes som nyckelområden Hållbarhet-Samarbete-Långsiktighet. Projektet går ut på att bordtennisen ska växa genom att skapa långsiktiga och hållbara samarbeten Förening-Förbund-Destination där alla tre parter är vinnare.

Max och Petra informerar

Grundtanken är också att kvalitetssäkra våra egna evenemang kombinerat med att ha en offensiv strategi när det gäller stora internationella evenemang.

Intresset och frågorna är många, projektet har en enorm potential och det är med stor spänning det här nya arbetssättet kommer att följas.

Avslut dag 2 – Framtid och hur går vi vidare?
Petra Sörling och Thomas Buza sammanfattar de givande dagarna och tackar alla deltagare för engagemang, idéer, frågor och synpunkter.

Vi refererar till de avslutande bilderna i Thomas bildspel och han berättar att vi har många områden att jobba vidare med och vi behöver arbeta tillsammans; föreningar, distrikt/regioner och förbund. Tillsammans är vi starka!

Vi hoppas att vi ses härnäst i SBTF:s monter på SOC! Tack för din tid!

Skribent: Marit Almgren
Epost: This is a mailto link

Liverapportering

Pingisligan by STIGA, herrar
Omgång 10, 15/1-18
BTK Kävlinge – BTK Rekord
Falkenbergs BTK – Ängby SK 

pingiskanalen

Livesändning, omgång 10
Pingisligan by STIGA

Evenemang

Veteran-SM
17-20 januari, Östersund.
Hemsida
Resultat

Dataranking

Länkar

Webbshopstiga

RIG

koping

Hello Sweden

Sports heart

SRB

sporrong

 Allt i transport

Framåt för fler i rörelse

Postadress:
Svenska Bordtennisförbundet
Köping Arena
731 85 Köping

Besöksadress:
Badvägen 4
731 85 Köping

Kontakt:
Tel: 08-562 78 120
E-post: This is a mailto link

Se all info