Hoppa till sidans innehåll

Eftergymnasiala studier & Elitsatsning


Riksidrottsuniversitet (RIU) och Elitidrottsvänliga lärosäten (EVL) har som främsta syfte att möjliggöra en kombination av elitidrott och högre utbildning. För att kunna söka till utbildning på RIU eller EVL krävs ett intyg från aktuellt specialidrottsförbund (SF).

Ett Riksidrottsuniversitet (RIU) arbetar med att utveckla svensk elitidrott på uppdrag av och i samverkan med RF och olika specialidrottsförbund (SF). RF:s nominering av RIU ges till ett begränsat antal lärosäten. Följande lärosäten är Riksidrottsuniversitet för avtalsperioden 2018–2022:

Svenska Bordtennnisförbundet har sedan 2019 ett samarbete med Halmstad högskola, ni kan läsa mer om det på länken i kolumnen till vänster. 

Individuellt anpassade studier för elitidrottare

Lärosätet ska aktivt ge SF-definierade landslagsidrottare (potentiella och aktuella, junior till senior) och spelare i högsta ligan i lagbollidrotter möjligheten till ett individuellt studieupplägg på ett utbildningsprogram. Det gäller både på programmets olika delkurser och på fristående kurser. Lärosätet ska så långt som möjligt försöka erbjuda studenterna anpassade studier vad det gäller föreläsningar, studietakt och tentor. Lärosätet ska ge stöd för karriärrådgivning, karriärövergångar och karriärutveckling.

Utvecklingsmiljö för elitidrottare

Lärosätet ansvarar för att utsedda elitidrottare så långt som möjligt ges stöd för att kunna genomföra en elitsatsning i kombination med akademiska studier. Lärosätet verkar för att stärka elitidrottsmiljön och söker samverkan med lämpliga SF för att ytterligare utveckla denna. I de fall SF önskar en förstärkt elitidrottsmiljö finansieras denna del av SF via samarbetsavtal med lärosätet. Lärosätet kan söka samarbete med kommun och region. RF:s Elitidrottsstöd kan också besluta om kompetens- eller finansiellt stöd för genomförande av önskvärda behov uttryckt från respektive SF:s landslagsledning.

Praktiknära elitidrottsforskning

Lärosätet ska verka för att praktiknära elitidrottsforskning bedrivs i samarbete med SF och RF. Lärosätet ska särskilt erbjuda SF möjligheten till en kunskapsöversikt och utvecklandet av SF:s forsknings- och utvecklingsplan. Olika forskningsprojekt förbereds, genomförs, följs upp och utvärderas.

Elitidrottsvänliga lärosäten

Elitidrottsvänliga lärosäten (EVL) ingår i ett sammanhållet system med den nationella modellen för RIU och EVL. EVL erbjuder precis som RIU hjälp med individuellt anpassade studier och stöd för elitidrottarens utvecklingsmiljö. Arbetet sker i samarbete med RF och SF.

Till skillnad mot ett RIU finns inget formellt avtal med RF som formaliserar arbetet med särskilda utbildningssatsningar eller praktiknära elitidrottsforskning. Ett EVL kan också arbeta med att utveckla svensk elitidrott och i olika omfattning bidra med akademiska idrottsutbildningar och praktiknära elitidrottsforskning.

Följande lärosäten är Elitidrottsvänliga lärosäten under avtalsperioden 2018–2022:

 

Ansökan till RIU och EVL

För dig som student finns ett särskilt framtaget ansökningsformulär. Det fylls i och skickas in till aktuellt SF. När du fått tillbaka ett påskrivet intyg från SF tar du med detta till det aktuella lärosätet. För dig som är internationell student finns ett formulär på engelska, International specialised sport federation certificate.

Nationella riktlinjer för Dubbla karriärer (DK)

RF har i samarbete med RIU och EVL tagit fram vägledande rekommendationer för kombinationen elitidrott och högskolestudier vid RIU och EVL. Dokumentet finns även på engelska: Swedish national guidelines for elite athletes' dual careers. Sverige är första landet i Europa att utveckla egna nationella riktlinjer.

Rådgivning

Vill du som landslagsidrottare få stöd och hjälp med karriärövergångar, karriärvägledning eller karriäravslut är du välkommen att boka ett idrottspsykologiskt karriärstödssamtal. Kontakta Kent Lindahl, This is a mailto link för att boka en tid.

Emma Persson, elitkoordinator, telefon 070-821 92 22
This is a mailto link

Uppdaterad: 23 AUG 2019 07:01 Skribent: Emma Persson
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Svenska Bordtennisförbundet
Florettgatan 14
254 67 Helsingborg

Besöksadress:
Badvägen 4
731 85 Köping

Kontakt:
Tel: 0856278120
E-post: info@svenskbordtenni...

Se all info