Hoppa till sidans innehåll

Nordiska-/Nordeuropeiska mästerskapen för VeteranerCopyright: SBTF

NORDISKA MÄSTERSKAPEN FÖR VETERANER

Årtal och spelplats

1985 Roskilde, Danmark
1987 Oslo, Norge
1989  Malmö, Sverige
1991 Helsingfors, Finland
1993 Århus, Danmark
1995 Gjövik, Norge

NORDEUROPEISKA MÄSTERSKAPEN FÖR VETERANER

Årtal och spelplats

1997 Stockholm, Sverige
1999 Tallin, Estland
2000 Århus, Danmark
2002 Helsingfors, Finland
2004 Bergen, Norge
2006  Helsingborg, Sverige
2008 Viljandi, Estland
2010 Riga, Lettland
2014 Köpenhamn, Danmark
2018 7-9 september 2018 Uppsala, Sverige
2020 24-26 april 2020 Liepaja, Lettland - inställt p.g.a. coronaviruset

SINGEL

Herrar 40 (1985-)

1985 Freddy Hansen, Danmark
1987 Nordic Champion: Lennart Björk, Sverige
1989 Nordic Champion: Arvi Grapenhed, Sverige
1991 Nordic Champion: Göran Skogsberg, Sverige
1993 Claus Pedersen, Danmark
1995 Nordic Champion: Ingemar Söderberg, Sverige
1997 North European Champion: Jan-Håkan Svensson, Sverige
1999 Jukka Ikonen, Finland,
2000 Jukka Ikonen, Finland
2002 Antti Jokinen, Finland
2004 North European Champion: Håkan Sandberg, Sverige
2006 North European Champion: Peter Anderberg, Sverige
2008 Julius Muinonen, Finland
2010 Uppgift saknas
2014 Tero Penttilä, Finland, 
2016 Roger Andersson, Norge
2018 North European Champion: Mikael Wikström, Sverige

Herrar 45 (1995-)

1995 Claus Pedersen, Danmark
1997 North European Champion: Arvi Grapenhed, Sverige
1999 North European Champion: Mats Olofsson, Sverige
2000 North European Champion: Ingemar Söderberg, Sverige
2002 Taago Puntso, Estland
2004 Tom Joansen, Norge
2006  Matti Nyyssönen, Finland
2008 Esa Mietinen, Finland
2010 Uppgift saknas
2014 North European Champion: Thomas Eriksson, Sverige
2016 North European Champion: Niklas Andersson, Sverige

2018 North European Champion: Fredrik Åborg, Sverige

Herrar 50 (1985-)

1985 Nordic Champion: Uno Hedin, Sverige
1987 Nordic Champion: Arne Persson, Sverige
1989 Nordic Champion: Toni Borg, Sverige
1991 Nordic Champion: Alf Blomqvist, Sverige
1993 Nordic Champion: Toni Borg, Sverige
1995 Nordic Champion: Lennart Björk, Sverige
1997 North European Champion: Lennart Magnusson, Sverige
1999 Niels Ramberg, Danmark
2000 Niels Ramberg, Danmark
2002 Matti Lappalainen, Finland
2004 North European Champion: Ingemar Söderberg, Sverige
2006 Taago Puntso, Estland
2008 Taago Puntso, Estland
2010 Uppgift saknas
2014 Johnny Johansson, Danmark
2016 North European Champion: Kjell Persson, Sverige
2018 North European Champion: Ola Bernersson, Sverige

Herrar 55 (1995-)

1995 Nordic Champion: Toni Borg, Sverige
1997 North European Champion: Sven-Olof Katz, Sverige
1999 North European Champion: Sven-Olof Kratz, Sverige
2000 Konstantinas Kuprys, Litauen
2002 Mati Kännik, Estland,
2004 Niels Ramberg, Danmark
2006 North European Champion: Hans Åkervall, Sverige
2008 Rein Lindmäe, Estland
2010 North European Champion: Peter Larsson, Sverige
2014 North European Champion: Göran Aldvik, Sverige
2016 North European Champion: Dan Lagerlöf, Sverige

2018 North European Champion: Bo Lindmark, Sverige

Herrar 60 (1985-)

1985 Nordic Champion: Rune Forsberg, Sverige
1987 Nordic Champion: Rune Forsberg, Sverige
1989 Nordic Champion: Curt Österholm, Sverige
1991 Nordic Champion: Harris Mattiasson, Sverige
1993 Nordic Champion: Uno Hedin, Sverige
1995 Kai Merimaa, Finland
1997 North European Champion: Toni Borg, Sverige
1999 North European Champion: Per Magnusson, Sverige
2000 North European Champion: Per Magnusson, Sverige
2002 North European Champion: Sven-Olof Kratz, Sverige
2004 North European Champion: Lars Sandmark, Sverige
2006 Niels Ramberg, Danmark
2008 Matti Lappalainen, Finland
2010 North European Champion: Göran Skogsberg, Sverige
2014 North European Champion: Göran Skogsberg, Sverige
2016 North European Champion: Göran Aldvik, Sverige

2018 Päl Guttormsen, Norge

Herrar 65 (1989-)

1989 Torvald Rundberg, Finland
1991 Nordic Champion: Curt Österholm, Sverige
1993 Nordic Champion: Curt Österholm, Sverige
1995 Nordic Champion: Harris Mattiasson, Sverige
1997 North European Champion: Georg Karlsson, Sverige
1999 Kai Merimaa, Finland
2000 Kai Merimaa, Finland
2002 North European Champion: Ingvar Johnsson, Sverige
2004 North European Champion: Lennart Rogersten, Sverige
2006 North European Champion: Sven-Olof Kratz, Sverige
2008 North European Champion: Sven-Olof Kratz, Sverige
2010 Uppgift saknas
2014 Niels Ramberg, Danmark
2016 Petras Povilas Baguzis, Litauen
2018 North European Champion: Roger Sundqvist, Sverige

Herrar 70 (1985-)

1985 Vaino Kyntöaho, Finland
1987 Nordic Champion: Gunnar Säwerström, Sverige
1989 Nordic Champion: Kurt Pettersson, Sverige
1991 Nordic Champion: Gunnar Säwerström, Sverige
1993 Nordic Champion: Gösta Nimmerfors, Sverige
1995 Nordic Champion: Rune Forsberg, Sverige
1997 North European Champion: Curt Österholm, Sverige
1999 North European Champion: Curt Österholm, Sverige
2000 North European Champion: Glenn Kindstedt, Sverige
2002 North European Champion: Uno Hedin, Sverige
2004 Kai Merimaa, Finland
2006 North European Champion: Uno Hedin, Sverige
2008 North European Champion: Per Magnusson, Sverige
2010 North European Champion: Ingvar Johnsson, Sverige
2014 North European Champion: Rolf Näsberg, Sverige
2016
Börge Erling Nielsen, Danmark
2018 North European Champion: Nosrat Safai, Sverige

Herrar 75 (1989-)

1989 Vaino Kyntöaho, Finland
1991 Nordic Champion: Olle Blomqvist, Sverige
1993 Nordic Champion: Olle Blomqvist, Sverige
1995 Nordic Champion: Gunnar Säwerström, Sverige
1997 Arnis Zens, Lettland
1999 Arnis Zens, Lettland
2000 North European Champion: Rune Forsberg, Sverige
2002 North European Champion: Rune Forsberg, Sverige
2004 North European Champion: Glenn Kindstedt, Sverige
2006 North European Champion: Glenn Kindstedt, Sverige
2008 Georgijs Lobonosovs, Lettland
2010 Uppgift saknas
2014 North European Champion: Bo Thorinsson, Sverige
2016 North European Champion: Rolf Näsberg, Sverige

2018 North European Champion: Hans Fredén, Sverige

Herrar 80 (1993-)

1993 Nordic Champion: Kurt Forsman, Sverige
1995 Nordic Champion: Stefan Chmielnik, Sverige
1997 North European Champion: Gunnar Säwerström, Sverige
1999 Oiva Siitonen, Finland
2000 Ejnar Sarbaek, Danmark
2002 Amis Zens, Lettland
2004 North European Champion: Gunnar Johansson, Sverige
2006 North European Champion: Knut Henriksson, Sverige
2008 Aksel Arro, Estland
2010 Uppgift saknas
2014 Kai Merimaa, Finland
2016 North European Champion: Ingvar Johnsson, Sverige
2018 Kai Merimaa, Finland

Herrar 85 

2018 North European Champion: Uno Hedin, Sverige

Damer 40 (1985-)

1985 Nordic Champion: Birgitta Tegner, Sverige
1987 Nordic Champion: Birgitta Tegner, Sverige
1989 Nordic Champion: Birgitta Rådberg, Sverige
1991 Nordic Champion: Birgitta Tegner, Sverige
1993 Nordic Champion: Ann-Lis Holmberg, Sverige
1995 Nordic Champion: Lena Linde, Sverige
1997 Katrin Marks, Estland
1999 Annie Ramberg, Danmark
2000 Birthe Andersen, Danmark
2002 Eva Doverby, Norge
2004 Uppgift saknas
2006 North European Champion: Mette Knudsen, Sverige
2008 Sonja Grefberg, Finland
2010 North European Champion: Lena Johnsson, Sverige
2014 Pille Veesaar, Estland
2016 Pille Veesaar, Estland
2018 Spelades ej

Damer 45 (1999-)

1999 Deimante Josevicienne, Litauen
2000 Deimante Josevicienne, Litauen
2004 Kristin Doval, Norge
2006 North European Champion: Ann Dönell Mårtensson, Sverige
2008 Olga Kartuzova, Lettland
2010 Uppgift saknas
2014 Uppgift saknas
2016 Ina Jozsepsone, Lettland
2018 North European Champion: Linda Almgren, Sverige

Damer 50 (1985-)

1985 Nordic Champion: Wanja Wannehed, Sverige
1987 Nordic Champion: Wanja Wannehed, Sverige
1989 Nordic Champion: Birgitta Tegner, Sverige
1991 Nordic Champion: Birgitta Tegner, Sverige
1993 Nordic Champion: Wanja Wannehed, Sverige
1995 Nordic Champion: Ingegärd Freinert, Sverige
1997 Marie Kabrits, Estland
1999 Aldona Zviniene, Litauen
2000 Lidija Kalnina, Lettland
2002 Deimante Jucceviciene, Litauen
2006 North European Champion: Gunilla Lindström, Sverige
2008 Katrin Marks, Estland
2010 Uppgift saknas
2014 Lone Hummeluhr, Danmark
2016 Charlotte Polk, Danmark
2018 North European Champion: Lena Johnsson, Sverige

Damer 55 (1999-)

1999 Mare Kabrits, Estland
2000 Liisa Jävenpää, Finland
2002 Mare Kabrits, Estland
2004 Elle Oun, Estland
2006 North European Champion: Lena Linde, Sverige
2008 Baiba Gaga, Lettland
2010 Uppgift saknas
2014 Evi Ilves-Schalk, Estland
2016 Evi Ilves-Schalk, Estland
2018 North European Champion: Yuexia Wang Fridén, Sverige

Damer 60 (1985-)

1985 Edit Storm, Norge
1987 Edit Storm, Norge
1989 Nordic Champion: Reina Wetterström, Sverige
1991 Nordic Champion: Reina Wetterström, Sverige
1993 Lissy Madsen, Danmark
1995 Nordic Champion: Wanja Wannehed, Sverige
1997 North European Champion: Wanja Wannehed, Sverige
1999 North European Champion: Wanja Wannehed, Sverige
2000 Else Rönnow, Danmark
2002 North European Champion: Ingegärd Freinert, Sverige
2006 North European Champion: Marita Neidert, Sverige
2008 Mare Kabrits, Estland
2010 Uppgift saknas
2014 Elle Oun, Estland
2016 Elle Oun, Estland
2018 Kai Thornbech, Estland

Damer 65 (1989-)

1989 Nordic Champion: Gunhild Constantin, Sverige
1991 Nordic Champion: Svea Sundberg, Sverige
1993 Nordic Champion: Reina Wetterström, Sverige
1999 North European Champion: Barbro Broström, Sverige
2000 Eeva Eriksson, Finland
2002 North European Champion: Wanja Wannehed, Sverige
2004 North European Champion: Lotta Borg, Sverige
2006 Spelades ej
2008 North European Champion: Ingegärd Freinert, Sverige
2010 Uppgift saknas
2014 Helga Vasemägi, Estland
2016 Austra Birzniece, Lettland
2018 Eva Hanni, Estland

Damer 70 (1985-)

1985 Nordic Champion: Inez Närting, Sverige
1987 Nordic Champion: Inez Närting, Sverige
1989 Nordic Champion: Märtha Göransson, Sverige
1991 Nordic Champion: Märtha Göransson, Sverige
1993 Nordic Champion: Gunhild Constantin, Sverige
1995 Nordic Champion: Gunhild Constantin, Sverige
1997 North European Champion: Gunhild Constantin, Sverige
2000 Gudrun Nielsen, Danmark
2002 Eeva Eriksson, Finland
2004 Uppgift saknas
2006 Kaija Kosonen, Finland
2008 Spelades ej
2010 North European Champion: Ingegärd Freinert, Sverige
2014 Mare Kabrits, Estland
2016 North European Champion: Anita Andersson, Sverige
2018 Kari Solveig Gjengedal, Norge

Damer 75 (1989-)

1989 Nordic Champion: Agda Fernberg, Sverige
1991 Nordic Champion: Märtha Göransson, Sverige
1999 Olga Devicenska, Lettland
2000 Muza Onufrijenkaite, Litauen
2002 Muza Onufrienkaite, Litauen
2006 Spelades ej 
2008 Eeva Eriksson, Finland
2010 Uppgift saknas
2014 Spelades ej
2016 Spelades ej
2018 Else Ronnow, Danmark

Damer 80 (1993-)

1993 Fritzi Beck, Danmark
1997 North European Champion: Märtha Göransson, Sverige
2000 Inger Stabaek, Danmark
2004 Eeva Eriksson, Finland

DUBBEL

Herrdubbel 40 (1985-)

1985 Nordic Champions: Toni Borg/Freddy Hansen, Sverige/Danmark
1987 Nordic Champions: Lennart Björk/Lennart Magnusson, Sverige
1989 Nordic Champions: Arvi Grapenhed/Hans Åkervall, Sverige
1991 Nordic Champions: Arvi Grapenhed/Hans Åkervall, Sverige
1993 Claus Pedersen/Niels Ramberg, Danmark
1995 Nordic Champions: Claus Pedersen/Ingemar Söderberg, Danmark/Sverige
1997 North European Champions: Mats Olofsson/Jan-Håkan Svensson, Sverige
1999 Jukka Ikonen/Kari Partanen, Finland
2000 Antti Jokinen/Kjell Stordal, Finland/Norge
2002 Rein Lindmäe/Taago Puntso, Estland
2004 Tom Johansen/H. Nilsen, Norge
2006 North European Champions: Glenn Davidsson/Lars Nilsson, Sverige 
2008 Antti Jokinen/Esa Miettinen, Finland
2010 Uppgift saknas
2014 North European Champions: Thomas Eriksson/Gert Klang, Sverige
2016
Roger Andersson/Christian Ibenfeldt, Norge
2018 North European Champions: Alexander Drugge/Henrik Drugge, Sverige

Herrdubbel 45

1995 Nordic Champions: Lars Arnqvist/Göran Skogsberg, Sverige

Herrdubbel 50 (1985-)

1985 Nordic Champions: Uno Hedin/Arne Persson, Sverige
1987 Nordic Champions: Glenn Kindstedt/Alrik Öberg, Sverige
1989 Nordic Champions: Toni Borg/Per Magnusson, Sverige
1991 Nordic Champions: Toni Borg/Per Magnusson, Sverige
1993 Nordic Champions: Bo Thorinsson/Hans Westling, Sverige
1995 Nordic Champions: Lennart Björk/Per Magnusson, Sverige
1997 Henning Jacobsen/Lars Rigert, Danmark
1999 Niels Ramberg/Benno Werge, Danmark
2000 Enn Hallik/Håkan Nyborg, Estland/Finland
2002 Matti Lappalainen/Håkan Nyberg, Finland
2004 North European Champions: Ingemar Söderberg/Anders Östgren, Sverige
2006 North European Champions: Torbjörn Andersson/Per Svensson, Sverige 
2008 Rein Lindmäe/Juris Slins, Estland/Lettland
2010 North European Champions: Göran Aldvik/Åke Huss, Sverige
2014 North European Champions: Christer Larsson/Bo Lindmark, Sverige
2016 North European Champions: Bernt-Olov Berglind/Dan Lagerlöf, Sverige

2018 North European Champions: Per Delby/Erik Zetterström, Sverige

Herrdubbel 55

1995 Nordic Champions: Toni Borg/Per Magnusson, Sverige

Herrdubbel 60 (1985-)

1985 Nordic Champions: Torvald Rundberg/Curt Österholm, Finland/Sverige
1987 Nordic Champions: Torvald Rundberg/Curt Österholm, Finland/Sverige
1989 Nordic Champions: Torvald Rundberg/Curt Österholm, Finland/Sverige
1991 Nordic Champions: Rune Forsberg/Glenn Kindstedt, Sverige
1993 Nordic Champions: Uno Hedin/Georg Karlsson, Sverige
1995 Nordic Champions: Ernst Lundgren/Harris Mattiasson, Sverige
1997 North European Champions: Toni Borg/Arne Persson, Sverige
1999 North European Champions: Toni Borg/Per Magnusson, Sverige
2000 North European Champions: Per Magnusson/Ali el Sammaa, Sverige/Danmark
2002 North European Champions: Arne Persson/Lars Sandmark, Sverige
2004 North European Champions: G.  Ekström/Lars Karlsson, Sverige
2006 Uppgift saknas
2008 Matti Lappalainen/Håkan Nyberg, Finland
2010 North European Champions: Lars Sandmark/Göran Skogsberg, Sverige
2014 North European Champions: Matti Lappalainen/Göran Skogsberg, Finland/Sverige
2016 Rein Lindmäe/Risto Pitkänen, Estland/Finland
2018 Pål Guttormsen/Per Heie, Norge

Herrdubbel 65 (1989-95)

1989 Jarl Lehrbäck/Jorma Teuronen, Finland
1991 Nordic Champions: Allan Dahlgren/Arnold Lantz, Sverige
1993 Nordic Champions: Rune Forsberg/Curt Österholm, Sverige
1995 Nordic Champions: Carl-Bertil Berg/Glenn Kindstedt, Sverige

Herrdubbel 70 (1985-)

1985 Nordic Champions: Viktor Pettersson/Torsten Vestblad, Sverige
1987 Nordic Champions: Olle Blomqvist/Gunnar Säwerström, Sverige
1989 Nordic Champions: Olle Blomqvist/Gunnar Säwerström, Sverige
1991 Nordic Champions: Olle Blomqvist/Gunnar Säwerström, Sverige
1993 Nordic Champions: Gösta Nimmerfors/Svante Thorsell, Sverige
1995 Torvald Rundberg/Teuronen, Finland
1997 North European Champions: Rune Forsberg/Curt Österholm, Sverige
1999 North European Champions: Glenn Kindstedt/Curt Österholm, Sverige

2000 North European Champions: Rune Forsberg/Harris Mattiasson, Sverige
2002 North European Champions: Glenn Kindstedt/Curt Österholm, Sverige
2004 North European Champions: Glenn Kindstedt/Harris Mattiasson, Sverige
2006 North European Champions: Ingvar Johnsson/Göran Winge, Sverige
2008 North European Champions: Toni Borg/Per Magnusson, Sverige
2010 North European Champions: Ingvar Johnsson/Göran Winge, Sverige
2014 North European Champions: Åke Berg/Rolf Näsberg, Sverige
2016
Börge Erling Nielsen/Niels Ramberg, Danmark
2018 North European Champions: Nosrat Safai/Thomas Samuelsson, Sverige

Herrdubbel 75 (1989-95)

1989 Nordic Champions: Stefan Chmielnik/Vaino Kyntöaho 
1991 Nordic Champions: Isse Larsson/Erik Tannmark, Sverige
1993 Nordic Champions: Oskar Granqvist/Ebbe Nilsson, Sverige
1995 Nordic Champions: Olle Blomqvist/Gunnar Säwerström, Sverige

Herrdubbel 80 (1997-)

1997 North European Champions: Olle Blomqvist/Gunnar Säwerström, Sverige
1999 Ensio Lumes/Oiva Siitonen, Finland
2002 Ensio Lumes/Oiva Siitonen, Finland
2006 North European Champions: Lennart Linderoth/Tord Östner, Sverige
2008 Olavi Kunnas/Jorma Tennonen, Finland
2010 North European Champions: Torsten Lemvert/Thure Persson, Sverige
2014 North European Champions: John-Erik Palmér/Nils Erik Svensson, Sverige
2016 Spelades ej
2018 North European Champions: Toni Borg/Per Magnusson, Sverige

Damdubbel 40 (1985-)

1985 Nordic Champions: Birgit Jönsson/Else Sørensen, Sverige/Danmark
1987 Nordic Champions: Ingegärd Freinert/Birgitta Tegner, Sverige
1989 Nordic Champions: Birgitta Rådberg/Birgitta Tegner, Sverige
1991 Nordic Champions: Birgitta Tegner/Wanja Wannehed, Sverige
1993 Nordic Champions: Ulla Dovblad/Ann-Lis Holmberg, Sverige
1995 Nordic Champions: Yvonne Granwe/Lena Linde, Sverige
1997 N. Adomeli/D. Jouceviciene, Litauen
1999 Katrin Marks/Elle Öun, Estland
2000 Baiba Gäge/Lidija Kalnina, Lettland
2002 Sonja Andersen/Liss Rasmussen, Danmark
2004 Kai Milvek/Elle Öun, Estland
2006 North European Champions: Gunilla Lindström/Lisbeth Oscarsson, Sverige
2008 Sonja Grefberg/Johanna Schupbach, Finland
2010 Uppgift saknas
2014 North European Champions: Lena Johnsson/Katarina Åmark, Sverige
2016 North European Champions: Lena Johnsson/Ligita Sakaviciene, Sverige/Litauen
2018 North European Champions: Linda Almgren/Helena Johansson, Sverige

Damdubbel 50 (1985-)

1985 Nordic Champions: Wanja Wannehed/Reina Wetterström, Sverige
1987 Nordic Champions: Wanja Wannehed/Reina Wetterström, Sverige
1989 Nordic Champions: Birgitta Tegner/Reina Wetterström, Sverige
1991 Nordic Champions: Ingegärd Freinert/Wanja Wannehed, Sverige
1993 Nordic Champions: Ingegärd Freinert/Wanja Wannehed, Sverige
1999 Else Rönnow/Jette Quist, Danmark
2000 North European Champions: Lena Linde/Else Rönnow, Sverige/Danmark
2002 Deimante Juoceviciene/Lidija Kalnina, Litauen/Lettland
2004 Baiba Gaga/Kalnina Lidija, Lettland
2006  Spelades ej
2008 Eva Hanni/Elle Öun, Estland
2010 Uppgift saknas
2014 Uppgift saknas
2016 Karin Kruse Rytter/Charlotte Polk, Danmark
2018 North European Champions: Eva Lindh/Yuexia Wang Fridén, Sverige

Damdubbel 60 (1985-)

1985 Nordic Champions: Maya Halling,/Edit Storm, Sverige/Norge
1987 Nordic Champions: Gunhild Constantin/Maj-Britt Larsson, Sverige
1989 Nordic Champions: Gunhild Constantin/Reina Wetterström, Sverige
1993 Nordic Champions: Barbro Broström/Reina Wetterström, Sverige
1995 Nordic Champions: Barbro Broström/Wanja Wannehed, Sverige
1997 Marie Kabrits/Vida Vatkeveciene, Estland
1999 Helle Erik/Katja Kosonen, Estland/Finland
2000 North European Champions: Barbro Broström/Eeva Eriksson, Sverige/Finland
2002 North European Champions: Ingegärd Freinert/Wanja Wannehed, Sverige
2004 Aud Aarnes/Kari Gjengedal, Norge
2006 North European Champions: Ann-Charlotte Borg/Marita Neidert, Sverige
2008 North European Champions: Anita Andersson/Lena Linde, Sverige
2010 Uppgift saknas
2014 Eva Hanni/Elle Öun, Estland
2016 Kai Thornbech/Elle Oun, Estland
2018 Kai Thornbech/Elle Oun, Estland

Damdubbel 65 (1989-91)

1989 Nordic Champions: Svea Sundberg/Margareta Winqvist, Sverige
1991 Nordic Champions: Gunhild Constantin/Edit Storm, Sverige/Norge

Damdubbel 70 (1985-93, 2000-)

1985 Nordic Champions: Margit Engwall/Inez Närting, Sverige
1987 Nordic Champions: Märtha Göransson/Inez Närting, Sverige
1989 Nordic Champions: Märtha Göransson/Inez Närting, Sverige
1991 Nordic Champions: Märtha Göransson/Inez Närting, Sverige
1993 Nordic Champions: Gunhild Constantin/Bibbi Zetterberg, Sverige
2000 Kirsten Busk/Gudrun Nielsen, Danmark
2002 Eeva Eriksson/Katja Kosonen, Finland
2004 Eeva Eriksson/Katja Kosonen, Finland
2006 Eeva Eriksson/Katja Kosonen, Finland
2008 Vera Jansevics/Laimdota Jordane, Lettland
2010 Uppgift saknas
2014 Uppgift saknas
2016 Spelades ej
2018 North European Champions: Lotta Borg/Monika Maul, Sverige

Damdubbel 75 (1989-91)

1989 Nordic Champions: Agda Fernberg/Birgit Lundström, Sverige
1991 Nordic Champions: Märtha Göransson/Inez Närting, Sverige

Damdubbel 80

1997 North European Champions: Gunhild Constantin/Sewi Mattsson, Sverige

Mixed Dubbel 40 (1993, 1997-)

1993 Nordic Champions: Arvi Grapenhed/Ann-Lis Holmberg, Sverige
1997 Taago Puntso/Elle Öun, Estland
1999 Taago Puntso/Katrin Marks, Estland
2000 Zugmunt Slizevski/Diamante Jouceviciente, Litauen
2002 North European Champions: Pär Hägglund/Halvorsen, Sverige/Norge
2004 Tom Johansen/Kristin Doval, Norge
2006 North European Champions: Ingvar Jönsson/Mette Knudsen, Sverige
2008 Esa Miettinen/Sonja Grefberg, Finland
2010 North European Champions: Ingvar Johnsson/Lena Johnsson, Sverige
2014 North European Champions: Thomas Beckman/Helena Sundlöf, Sverige
2016 Sandijs Vasiljevs/Ina Jozepsone, Lettland
2018 North European Champions: Harri Hanski/Annie Blomqvist, Sverige

Mixed Dubbel 50 (1993, 1997-)

1993 Benno Werge/Else Sørensen, Danmark
1997 North European Champions: Björn Wessman/Ann-Charlotte Borg, Sverige
1999 Juhan Tamme/Mare Kabrits, Estland
2000 North European Champions: Niels Ramberg/Lena Linde, Danmark/Sverige
2002 Borisas Jurkaitis/Deimante Juoceviciene, Litauen
2004 North European Champions: Ingemar Söderberg/Anita Andersson, Sverige
2006 Risto Pitkänen/Kai Milvek, Finland/Estland
2008 Rein Lindmäe/Kai Thornbech, Estland
2010 Uppgift saknas
2014 North European Champions: Michael Rigmond/Ann Dönell Mårtensson,  Danmark/Sverige
2016 Jörgen Enevoldsen/Karin Kruse Rytter, Danmark
2018 North European Champions: Håkan Fridén/Yuexia Wang Fridén, Sverige

Mixed Dubbel 60 (1993, 1997-)

1993 Nordic Champions: Harris Mattiasson/Reina Wetterström, Sverige
1997 North European Champions: Glenn Kindstedt/Wanja Wannehed, Sverige
1999 North European Champions: Glenn Kindstedt/Wanja Wannehed, Sverige
2000 North European Champions: Ingvar Johnsson/Birgit Jönsson, Sverige
2002 North European Champions: Sven-Olov Kratz/Ingegerd Freinert, Sverige
2004 North European Champions: Björn Wessman/Ann-Charlotte Borg, Sverige
2006 North European Champions: Björn Wessman/Ann-Charlotte Borg, Sverige
2008 Johannes Kant/Helga Vasemägi, Estland
2010 North European Champions: Göran Skogsberg/Anita Andersson, Sverige
2014 North European Champions: Göran Skogsberg/Anita Andersson, Sverige
2016 Rein Lindmäe/Elle Oun, Estland
2018 Jouko Manni, Finland/Elle Oun, Estland

Mixed Dubbel 70 (1993, 1997, 2000-)

1993 Nordic Champions: Torgny Laghem/Svea Sundberg, Sverige
1997 North European Champions: Allan Constantin/Gunhild Constantin, Sverige
2000 North European Champions: Glenn Kindstedt/Laimdora Jordmäe, Sverige/Lettland
2002 North European Champions: Harris Mattiasson/Reina Wetterström, Sverige
2004 Kai Merimaa/Eeva Eriksson, Finland
2006 Kai Merimaa/Eeva Eriksson, Finland
2008 Kai Merimaa/Eeva Eriksson, Finland
2010 North European Champions: Sven-Olof Kratz/Ingegärd Freinert, Sverige
2014 Leonid Aunapuu/Mare Kabrits, Estland
2016 Spelades ej
2018 North European Champions: Nosrat Safai/Lotta Borg, Sverige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 04 OKT 2017 13:53
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Svenska Bordtennisförbundet
Florettgatan 14
254 67 Helsingborg

Besöksadress:
Badvägen 4
731 85 Köping

Kontakt:
Tel: 0856278120
E-post: info@svenskbordtenni...

Se all info