Hoppa till sidans innehåll

Viktig uppdatering kring covid-19

23 DEC 2020 13:00
2020-12-23. Från och med den 14 december 2020 gäller nya nationella allmänna råd, vilka påverkar idrottsrörelsen starkt i sina möjligheter och begränsningar att bedriva idrott för en tid framöver.
  • Uppdaterad: 19 DEC 2020 13:18

Svenska Bordtennisförbundet (SBTF) aviserade den 18 november en paus i all tävlings- och serieverksamhet fram till och med den 31 januari 2021. Med de nya nationella allmänna råden samt regeringens skarpa budskap ställs samhället, hela idrottsrörelsen och i synnerhet bordtennisfamiljen inför en mängd nya frågeställningar och faktorer att ta hänsyn till.  
 
SBTF strävar alltjämt efter att vi ska få göra det som bordtennisfamiljen allra helst vill, att få bedriva bordtennis som idrott. Detta medför ett fortsatt planeringsarbete med olika scenarion för att kunna förverkliga denna förhoppning. Vi hörsammar naturligtvis den oro som nu infinner sig kring pandemitidens kortsiktiga och långsiktiga negativa effekter på vår verksamhet. 
 
Det budskap som SBTF arbetar efter och som vi tydligt vill signalera till bordtennisfamiljen är ett som vill ska framstå som mycket tydligt. Vi tänker inte och ska inte ge upp hoppet om denna säsong innan vi absolut måste. 
SBTF vidhåller fortsatt beslutet från 18 november, vilket innebär en paus fram till 31 januari 2021. 

Vi har från 24 december nåtts av ytterligare restriktioner som bland annat träffar mycket hårt på kommunala anläggningar landet runt, såsom idrottshallar. Därmed drabbas också bordtennisverksamheten kraftfullt under den närmsta tiden. 
SBTF har under de senaste dagarna inväntat ytterligare förtydliganden av vad dessa restriktioner innebär för inomhusidrotten som helhet. Fram till nu har inga sådana givits, vilket medför att vi därmed måste förhålla oss till det vi vet kring aktuella restriktioner. 
Läs mer här.
 
SBTF har parallellt innan beslutet om nationella allmänna råd trädde i kraft arbetat med en alternativ kalender, som också går att finna som bilaga till detta brev. SBTF ser det som oerhört vitalt för bordtennisens fortsatta varande att denna gäller som en plan. Detta betyder att SBTF kommer att arbeta med täta avstämningar, den nästkommande genomförs i inledningen av januari. Det innebär i praktiken att vi kommer att arbeta med alternativa scenarion beroende på hur läget med smittspridningen kommer att utveckla sig. 
Självklart är vi medvetna om att detta kan komma att revideras. SBTF har i princip daglig kontakt med Riksidrottsförbundet (RF) och vi är givetvis förberedda att ändra inriktning på tagna beslut om det skulle visa sig vara nödvändigt. Vi vill också vädja till er i bordtennissverige att ha överseende, och tänka flexibelt och lösningsfokuserat. Det föreligger som alla vet extraordinära omständigheter, vilket kräver att vi alla arbetar gemensamt mot ett och samma mål. 
 
Vi har full förståelse för att det finns faktorer och osäkerheter från många håll som bidrar till ett svårarbetat klimat, vilket kan vara allt från lokala förutsättningar till sportsliga förutsättningar och ekonomiska aspekter.  

Det är mycket viktigt att återigen poängtera att vi inte avslutar en säsong, snarare förlänger den. Vi avser därmed erbjuda en full säsong till bordtennisfamiljen. Detta möjliggörs av ökad aktivitet under vanligtvis pingisglesa månader som maj, juni och eventuellt juli. 

Vi vill starkt uppmana våra föreningar och distrikt att vara rejält på tårna till nästkommande ansökningsmöjlighet till det kompensationsstöd som RF erbjuder. Datum för ansökan är 15 januari – 26 januari. SBTF avser att informera i såväl skriftlig form men även via digitala videoträffar. 
Generell information om stödet går att finna här https://www.rf.se/bidragochstod/Bidrag/kompensationsstodtillidrottsforeningar/  
 
Allra viktigast är att vi fortsatt kan och ger möjligheten till människor att träna sin pingis – för det är faktiskt möjligt. På samma sätt som det är av yttersta vikt att följa de restriktioner och allmänna råd som finns, är det lika viktigt att vi håller igång den verksamhet som går att hålla igång. 
Mer information om vad som är möjligt utifrån FHM:s föreskrifter går att finna i vårt uppdaterade coronaprotokoll samt i den FAQ som bifogas. 

 

Trots ett mycket svårt år är vi ändå förhoppningsfulla att svensk bordtennis kommer ur detta ännu starkare. Ett vaccin är som de flesta vet på ingång, och vi är övertygade om att vi alla kommer att få spela massor av pingis när vi summerar det första halvåret 2021-06-30. 
 
Tack för alla strålande insatser och för stor förståelse. Tillsammans är vi starka! 
 
Svenska Bordtennisförbundet 


Bifogade dokument
FAQ - vanliga frågor och svar
Coronaprotokoll (uppdaterad 2020-12-21)
Preliminärt generalprogram

Skribent: SBTF
Epost: Adressen Gömd

Liverapporteringpingiskanalen

 

Annons Solidsport

Evenemang

Dataranking

Länkar

Webbshopstiga

RIG

koping

Hello Sweden

 

Sports heart

SRB


sporrong

Framåt för fler i rörelse

Postadress:
Svenska Bordtennisförbundet
Köping Arena
731 85 Köping

Besöksadress:
Badvägen 4
731 85 Köping

Kontakt:
Tel: 0856278120
E-post: This is a mailto link

Se all info