Hoppa till sidans innehåll

Historiskt förbundsmöte i Köping

27 APR 2021 17:44
Den gångna helgen höll Svenska Bordtennisförbundet sitt 91:a förbundsmöte som blev historiskt av flera anledningar. Det var första gången mötet genomfördes digitalt och hade en kvinnlig mötesordförande i form av Margareta Israelsson.
  • Uppdaterad: 27 APR 2021 17:44

Förbundsmöteshelgen pågick i två dagar där den första ägnades åt föreläsningar, inspiration samt genomgång av årsmöteshandlingar, medan det formella årsmötet hölls under söndagen. Totalt deltog 15 distrikt och 9 elitföreningar tillsammans med de 12 föreningar med flest antal licenser. I och med det nya rösträttssystemet som trädde i kraft under detta årsmöte efter att ha klubbats 2019, blev mötet historiskt av ännu en anledning – att ett antal föreningar nu hade rösträtt.

FM_21_4.png
Svenska Bordtennisförbundets Förbundsmöte 2021 – det första digitala.

Lördagens program startade 10.00 med att Svenska Bordtennisförbundets ordförande Petra Sörling hälsade alla deltagare varmt välkomna. Trots eventuella digitala svårigheter startade mötet i tid och samtliga ombud kunde följa händelserna via en trekameraproduktion som fångade allt som utspelade sig i Köpings Forumteater.

Efter inledningen från Petra och lite praktisk information följde en inspirationsföreläsning av Marit Brodd Almgren med temat jämställdhetsprojekt. Marit berättade om Svenska Bordtennisförbundets nystartade kvinnliga nätverk där Matilda Ekholm är en av initiativtagarna. Marit berättade även om svårigheter som kvinnor kan stöta på ute i föreningslivet och gav exempel på kommentarer som deltagarna i nätverket vittnat om. Passet avslutades med en videohälsning från Matilda Ekholm som numera bor i USA där hon uppmanade alla att jobba långsiktigt med dessa frågor.

Nästa programpunkt var en avstämning av nuvarande måldokument, 2017–2022, där samtliga områden gicks genom av styrelseledamöter och ansvarig personal. När nulägesanalysen av befintligt måldokument var presenterad övergick arbetet till kommande strategiska plan som ska gälla från 2023. Efter en kortare presentation av förbundschef Thomas Buza och verksamhetsstrateg Patrik Björs Strand delades deltagarna in i så kallade "break-out-rooms" med sex deltagare i varje rum där samtalet leddes av personal från SBTF.

Efter återsamling och reflektioner tog nästa programpunkt vid. Distriktsutveckling stod på agendan och för att inspirera och visa på goda exempel hade Norrlands Bordtennisförbunds ordförande Mikael Gustavsson bjudits in för att berätta om arbetet som Norrlands BTF genomgått där distriktet nu är "komplett" efter att även Ångermanland valt att gå med i Sveriges till ytan största distrikt.

Lördagens näst sista punkt, som handlade om ekonomi, drogs av Michael Helander, vice ordförande i styrelsen och Emma Persson, ekonomiansvarig i SBTF. Michael och Emma visade diagram och grafer över budgetprocessen samt presenterade en budgetöversikt för verksamhetsåren 2021 och 2022. En fråga från en av deltagarna gällande varför inte balans- och resultaträkning för 2019 och 2020 finns tillgänglig på SBTF:s inkom, och besvarades med att dessa finns i respektive års årsberättelse som finns tillgängliga på förbundets hemsida. Även en fråga kring kompensation av serieavgifter inkom och där svarade förbundschef Thomas Buza att SBTF följer frågan och kommer söka kompensationsstöd från RF som därefter i så fall kommer att betalas ut till föreningarna. Patrik Björs Strand tillade att det i nästa kompensationsperiod, 7–19 maj, även är möjligt för föreningar att söka kompensation för just exempelvis serieavgifter. (Uppdatering 210510) Eventuell kompensation för bortfall av serieavgiften kommer att ansökas från SBTF till RF. Vid eventuellt beviljande av statligt kompensationsstöd kommer SBTF i nästa steg att meddela aktuella föreningar om vidare process.

Den sista, och kanske viktigaste punkten för dagen, var genomgång av förbundsmöteshandlingar, motioner med mera. Denna punkt hade till syfte att förbereda söndagens årsmöte och reda ut eventuella frågetecken och oklarheter.

Årsmöte 2021
Söndagens årsmöte inleddes planenligt 09.30 och efter en inledning av ordförande Petra Sörling där hon med stor glädje konstaterade att Svenska Bordtennisförbundet numera består av 63 000 medlemmar, beslutade årsmötet att Margareta Israelsson skulle leda mötet. Hon guidade därefter delegaterna med säker och tydlig hand.

FM_21_2.png
Mötesordföranden Margareta Israelsson tillsammans med SBTF:s vice ordförande Michael Helander.

Årsmötet beslutade att välja Petra Sörling till ordförande för de kommande två åren. Petra har varit en del av SBTF:s styrelse sedan 2003 och ordförande sedan 2013. Tidigare i veckan valdes Petra även in som ledamot i Sveriges Olympiska Kommitté och hon är därmed den första representanten från bordtennisen i SOK:s styrelse, tidigare har Walter Rönmark varit valberedningens ordförande.

– Det ska bli otroligt kul, säger Petra som tycker det är på tiden att bordtennisen är med och bidrar i det olympiska arbetet.
– Jag gillar den olympiska rörelsens grundvärderingar med respekt för varje individ och vänskap över alla gränser och att sträva efter att utvecklas över sina egna gränser. Det är dessa förutsättningar som vi inom SOK ska arbeta för så att vi kan ge våra medlemsförbund och deras aktiva bästa stöd. På sista raden är det ändå olympiska medaljer till Sverige som räknas, fortsätter Petra.

Jens Lundquist, Söderhamn och Jessica Larsson, Stockholm valdes till nya ledamöter på två respektive fyra år. Erik Kullingsjö valdes till styrelsesuppleant på två år. Mötet valde även om Monica J Erlandsson, Henån, Lars Sundling, Göteborg och Dennis Lindahl, Mora på fyra år. Michael Helander, Ås och Karin Björkryd, Eskilstuna har två år kvar på sina respektive mandattider.

– Detta blir en helt ny roll för mig men när jag fick frågan kände jag att det ligger rätt i tiden och jag ser fram emot ett spännande uppdrag. Genom åren har jag ofta haft starka åsikter och kanske tyckt att en del saker inte varit optimala så om jag hade tackat nej nu hade jag inte heller kunnat ha fler synpunkter. Nu blir det istället att ta ansvar för att utveckla sporten och få fler att spela pingis vilket är något jag ser väldigt mycket fram emot, säger förre landslagsspelaren Jens Lundquist om sitt nya uppdrag och fortsätter:
– Jag har spelat utomlands i många år och då främst i Tyskland och Frankrike så jag tror att jag kommer kunna bidra med lite nya perspektiv om hur man jobbat där för att rekrytera nya spelare och öka intresset för sporten. Vi har ett av världens bästa landslag men ändå är sporten lite i skymundan och det vill jag vara med och ändra på. Jag tycker också att de fokusområden som förbundet nu har med ökad jämställdhet, rekrytering, tillgänglighet och nya målgrupper ska bli intressanta att vara med och arbeta kring.

FM_21_3.png
F.v. Monica J Erlandsson, Dennis Lindahl, Margareta Israelsson, Michael Helander, Lars Sundling.

Till revisorer på en tid av två år valdes Marie Andersson, Arboga, Christer Goldhammer, Norrköping och till revisorssuppleant Marie Thorstensson, Arboga.

I enlighet med RF:s nya stadgar, även antagna av SBTF:s årsmöte, ska Disciplinkommittén väljas av årsmötet. Till Disciplinkommittén valdes Gert Strid, Malmö, Christina Falk Strand, Malmö, Lars Afrell, Stockholm, Anders Hirsch, Stockholm och Mats Gustafsson, Katrineholm för en tid av två år.

Årsmötet valde också att anta ett antal stadgeändringar. Diskussion uppstod kring en av de inskickade motionerna från Karlsborgs BTK gällande spel för damspelare i tre olika föreningar. SBTF:s styrelse yrkade avslag på motionen med argumentet att det redan idag finns ett flertal möjligheter för damspelare att representera olika föreningar samt att denna typ av fråga kan behandlas via dispens. Årsmötet valde dock att bifalla motionen. Övriga stadgeändringar och samtliga motioner hittar ni i Förbundsmöteshandlingarna.

Förutom ovan nämnda motion diskuterades även frågor som av förbundsstyrelsen hänskjutits till förbundsmötet. Frågan om antal domare i Pingisligan by STIGA för damer och herrar samt Superettan damer och herrar debatterades flitigt. Resultatet blev att förbundsmötet beslutade, enligt SBTF:s yrkande, att återremittera frågan till arbetsgruppen som behandlat frågan.

Svenska Bordtennisförbundet vill också tacka Nora Khidir och Thomas Norgren för deras tid i styrelsen och samtidigt hälsa nyvalda ledamöterna Jens Lundquist och Jessica Larsson samt suppleanten Erik Kullingsjö varmt välkomna. 

Skribent: Peter Johansson
Epost: Adressen Gömd

Liverapportering

 Evenemang

OS, Tokyo, Japan
Rapporteringssida SBTF

Lottning
Lottning, herrsingel
Lottning, damsingel
Eventsida

UEM, Kroatien
Webbsändningar från bord 1 och 2
Resultat
Hemsida
Livescore

pingiskanalen

Annons Solidsport

Dataranking

Länkar

Webbshopstiga

RIG

koping

Hello Sweden

 

Sports heart

sporrong

Stupa_200x85.png

Postadress:
Svenska Bordtennisförbundet
Köping Arena
731 85 Köping

Besöksadress:
Badvägen 4
731 85 Köping

Kontakt:
Tel: 0856278120
E-post: info@svenskbordtenni...

Se all info