Hoppa till sidans innehåll

Idrott för äldre – goda nyheter i en orolig tid

04 JUN 2020 14:37
SBTF styr dagligen riktningen mot att hitta möjligheter att kunna genomföra verksamhet av olika slag oavsett hur den kan genomföras eller när den kan genomföras.
 • Uppdaterad: 04 JUN 2020 14:37

Beslutet om satsningen Idrott för äldre, målgrupp 65+, kom innan årsskiftet och regeringen beviljade idrottsrörelsen 40 miljoner kronor på två år innan covid-19 hade blivit en pandemi.

För att inte tappa tid så föreslår likväl Riksidrottsförbundet, RF, som Svenska Bordtennisförbundet, SBTF, att kartläggningsdelen av arbetet startar nu. Det är tänkt att satsningen ska vara under 2020-21.

Genom att lägga tid på kartläggningsarbete och ta avstamp i de lyckade projekt som gjorts inom SBTF:s veteranverksamhet, kan vi bli mer förberedda på att stödja er verksamhet när omständigheterna blir bättre. Är er förening intresserade av att starta upp eller utveckla verksamhet för 65+?

Möjligheterna finns just nu, anmäl ert intresse!

Vilka kan söka bidrag och hur går det till?
Förening som bedriver eller har bedrivit idrottslig verksamhet för aktiva i åldern 65 år och äldre ges möjlighet att söka och erhålla ekonomiskt stöd för denna verksamhet. Stödet skapar förutsättningar att bedriva och utveckla verksamheten vidare och är tidsbegränsat för kalenderåret 2021.

Stödet ska sökas via IdrottOnline och ansökan kommer att innehålla beskrivningar av den verksamhet som föreningen bedriver samt numerära uppgifter om antal aktiviteter och deltagare. Vidare ska föreningen svara på ett antal frågor om verksamheten i stort.

Syfte med verksamhetsstödet; IF-stöd
Det primära syftet med verksamhetsstödet till föreningar är att kunna stötta med verksamhet för målgruppen och ge dem ytterligare resurser att kunna utveckla verksamheten. Aktiviteter kan skapas genom dialog med målgruppen för att nå inkluderande aktiviteter som tillgodoser vardagliga behov som kost och träning.

Sekundärt är syftet att bygga upp kunskap kring målgruppen och omfattning av verksamheten och därmed kunna möjliggöra en utveckling av föreningars verksamhet och även utveckla SBTF:s, RF:s och RF-SISU-distriktens stöd till föreningarna.

Ansökningstid
Föreningar har möjlighet att ansöka om stödet mellan 1 oktober - 30 november 2020, stödet fördelas i två olika omgångar. Föreningar som, vid tiden för inlämnad ansökan, bedriver och/eller under de senaste tolv månaderna bedrivit idrottslig verksamhet för målgruppen kan ansöka om stödet.

Förening, som beviljas stöd, erhåller efter ansökan ett grundbelopp. Efter avslutad ansökningsomgång erhåller föreningen ytterligare ekonomiskt stöd baserat på antalet aktiva och antalet aktiviteter som föreningen har haft.

Kartläggning och satsning genom samverkan
Svenska Bordtennisförbundet ges möjligheten att under 2020 genomföra en kartläggning av den verksamhet som genomförs i förbundets föreningar. I kartläggningen ingår att identifiera trösklar och eventuella framgångsnycklar för målgruppens idrottande samt behov av stöd. Arbetet kommer bland annat att göras med hjälp av RF-SISU, som även beställer forskning för att få mer information om äldre som idrottar i föreningar.

Satsningens olika delar
Kartläggningen inleds med en enkät, IF-enkät, (läs mer nedan) för att få fram ett nuläge, därefter kan vi skapa aktiviteter och insatser. Satsningen består av olika delar som tillsammans kompletterar varandra:

 • IF-stödet, som är den största delen av satsningen, kommer både att vara ett verksamhetsstöd för idrottsföreningar med befintlig verksamhet för målgruppen, och det kommer att hjälpa oss med att samla in information om målgruppen 65+ inom idrottsrörelsen. Insamlingen sker genom en enkät som alla föreningar som deltar ska fylla i. IF-stödet och enkäten administreras av RF/SISU, som även beställer forskning för att få mer information om äldre som idrottar i föreningar.
 • 6 RF-SISU/distrikt har valts ut för att delta i satsningen och de kommer att arbeta på olika sätt, men med målet att utveckla fler olika metoder/modeller för att:
  • Samverka med seniororganisationerna
  • Stödja IFs utvecklingsarbete kopplat till målgruppen
  • Stödja folkbildningsverksamhet i föreningar
  • Arbeta intressepolitiskt för att finna samverkan med regioner och kommuner
  • Synliggöra idrottsföreningars verksamhet för målgruppen
 • RF-SISU/riks kommer att
  • Skapa ett IF-stöd och en IF-enkät samt beställa forskning
  • Processleda SBTF:s kartläggnings- och analysarbete
  • Stödja RF-SISU distrikten
  • Samverka med seniororganisationerna
  • Följa och utvärdera arbetet
  • Kommunicera och sprida information.

Intresseanmälan/frågor till:
Eskil Tyrberg, Föreningsutvecklare
073 – 828 81 37
This is a mailto link

Skribent: SBTF
Epost: Adressen Gömd

Liverapporteringpingiskanalen

Annons Solidsport

Evenemang

Dataranking

Länkar

Webbshopstiga

RIG

koping

Hello Sweden

 

Sports heart

SRB

RiotAd


sporrong

Framåt för fler i rörelse

Postadress:
Svenska Bordtennisförbundet
Köping Arena
731 85 Köping

Besöksadress:
Badvägen 4
731 85 Köping

Kontakt:
Tel: 0856278120
E-post: This is a mailto link

Se all info