Hoppa till sidans innehåll

Nystart SBTF kommittéer

09 APR 2020 11:32
Under säsongen 19/20 har SBTF arbetat intensivt med ett omtag gällande kommitté- och utskottsstrukturen. Nedan presenteras samtliga nuvarande kommittéer och utskott med respektive uppdrag och målsättning.
  • Uppdaterad: 09 APR 2020 11:32

Under höst och vinter har såväl styrelse som personal lagt sin hand på den nya strukturen.
Genom att arbeta effektivt och transparent med våra kommittéer/utskott är vi övertygade om att det är ett bra sätt att få in kompetens som på olika sätt kan hjälpa till att driva utvecklingen av svensk bordtennis framåt.

Varför ska vi då ha kommittéer och utskott inom SBTF?
Jo, 
• Det ökar kompetensen, vi får mer gjort, och tillsammans är vi starka
• Det ökar demokratin – fler kan vara med och påverka
• Det skapar en röd tråd inom vår verksamhet
• Det är ett hedervärt och meriterande uppdrag för dig som söker personlig utveckling och vill bidra till utvecklingen av svensk bordtennis
• En kommitté/utskott som arbetar effektivt kan på ett positivt sätt förstärka SBTF:s servicefunktion.

Saker vi tycker är viktigt att ha med sig i arbetet är att:
• Tillsättningen är A och O – engagemang och motivation är viktiga beståndsdelar
• Uppdraget ska vara tydligt och konkret och i enlighet med den verksamhetsplan SBTF arbetar efter
• Målen ska vara realistiska och sträva mot att vara genomförbara.

I vissa fall kallar vi kommittéerna för utskott. Det är viktigt att förstå skillnaden mellan ett utskott och en kommitté enligt vår definition:

Kommitté:
“En kommitté är en grupp inom en organisation, förvaltning eller beslutande organ som sammansatts för att handha vissa frågor. Kommittéer kan ha ett tidsbegränsat uppdrag eller vara mer eller mindre permanenta grupperingar.”
Utskott:
”Ett utskott är en mindre del av en beslutande församling med en särskild uppgift, ofta att förbereda beslut som senare ska tas i den beslutande församlingen som helhet.”

Samtliga personer som ingår i SBTF:s kommittéer/utskott erhåller en SBTF e-postadress och får tillgång till SBTF:s officiella kommunikationsplattform, Microsoft Teams, med videomöten, fildelning och chattfunktion för effektivare kommunikation.
Kommitté/utskottsledamöter har fritt inträde till tävling eller uppvisning, som anordnas av SBTF, SDF eller till förbundet ansluten förening.

Nedan listar vi de kommittéer/utskott som arbetats fram. 
Är du intresserad av att medverka i någon av dem? Om du känner att just din kompetens skulle passa bra så skriv ett mail till This is a mailto link där du berättar om dina tidigare erfarenheter samt vilka kompetenser du har och vill bidra med.
Observera att det redan idag finns ett antal namn knutna till kommittéerna/utskotten. Målsättningen är att respektive kommitté/utskott skall arbeta fram tydligt uppdrag och målsättning i enlighet med den verksamhetsplan SBTF arbetar efter samt besluta om eventuell kompetens att förstärka med. Varje kommitté/utskott äger rätt att äska budget utifrån SBTF:s hela budgetprocess.
Välkommen att höra av dig till oss med din intresseanmälan, dock senast 30 april 2020.


KOMMITTÉER SBTF 2020

BARN & UNGDOMSUTSKOTTET:
Uppdrag och målsättning:
Verka för god och trygg idrottsmiljö för föräldrar/tränare/ledare/barn inom svensk bordtennis. Ta fram och implementera struktur för registerutdragshantering. Agera stöttande instans för barn och ungdomar.

DISCIPLINKOMMITTÉN:
Uppdrag och målsättning:
Beslutande organ i bestraffningsärenden enligt RF:s stadgar 14:e kapitlet. SBTF:s disciplinkommitté utses sedan tidigare procedur av styrelsen. Från och med förbundsmöte 2021 kommer disciplinkommittén att väljas på förbundsmötet i enlighet med RF:s nya stadgar antagna vid Riksidrottsmötet 2019. Hantera överklaganden av beslut fattade av Tävlings & Regelkommittén.

DOMARKOMMITTÉN:
Uppdrag och målsättning:
Ansvarar för nomineringar, internationella kontakter samt domarkonferenser. Tar fram och initierar domarutbildningar.

EKONOMIUTSKOTTET:
Uppdrag och målsättning:
Hanterar den ekonomiska processen inom SBTF i form av att ta fram förslag på budget, prognoser och uppföljning av processen som helhet.

ELITUTSKOTTET:
Uppdrag och målsättning:
Framtagande och kvalitetssäkring av uppförandekoder för landslag, utse och formulera uppdrag till spelarråd samt uppföljning.

EVENEMANGSUTSKOTTET:
Uppdrag och målsättning:
Validering av kriterier för samtliga nationella evenemang (mästerskap). Utredning/analys kring SBTF:s interna struktur kring evenemang. Ta fram och genomlysa förslag på internationella evenemang.

FÖRTJÄNSTTECKENKOMMITTÉN:
Uppdrag och målsättning:
Ansvarar för struktur, hantering och utdelning av utmärkelser och förtjänsttecken inom SBTF:s regi. Ansvarar därutöver för ansökan till RF:s förtjänsttecken och andra externa aktörer.

MARKNADSUTSKOTTET:
Uppdrag och målsättning:
Genomföra maximalt antal potentiella sponsorkontakter per år. Scanna potentiella kontakter via nätverk samt initiera kontakt för att möjliggöra presentation som kan leda till samarbetsavtal.

PROJEKTSTÖDSKOMMITTÉN:
Uppdrag och målsättning:
Hantera och besluta om projektansökningar inkomna från föreningar gällande projektstöd IF. Kvalitetssäkra och besluta om egna externa ansökningar barn och ungdom (RF, externt).

TÄVLINGS- & REGELKOMMITTÉN:
Uppdrag och målsättning:
Tolka och besluta kring SBTF:s regelverk för seriespel, tävlingsspel och spelarrepresentation. Ta fram och kommunicera tydlig handhavandestruktur, vilket bland annat innefattar förtydligande av beslutsordning kring tvisteärenden och överklaganden. Agera stöd och rådgivande i svårtolkade regelfrågor samt ny- och omskrivningar av befintligt regelverk.

TÄVLINGSUTVECKLINGSUTSKOTTET:
Uppdrag och målsättning:
Utveckla förslag på nya tävlingsformer med syfte att skapa ett bättre tävlande. Översyn befintligt rankingsystem.

UTBILDNINGSKOMMITTÉN:
Uppdrag och målsättning:
Kvalitetssäkring och validering av all utbildning, ansvarar även för hantering, kommunikation och vägledning av SBTF:s utbildningsstruktur – från steg 1 till RIU (den röda tråden).

VETERANKOMMITTÉN:
Uppdrag och målsättning:
Kontakt med externa målgruppsanpassade aktörer såsom pensionärsorganisationer och äldrevård. Verka för att öka veteranverksamheten i Sverige.

Här hittar du en sammanställning av kommittéstrukturen.

Skribent: SBTF
Epost: Adressen Gömd

Liverapporteringpingiskanalen

Annons Solidsport

Evenemang

Dataranking

Länkar

Webbshopstiga

RIG

koping

Hello Sweden

Sports heart

SRB

RiotAd


sporrong

Framåt för fler i rörelse

Postadress:
Svenska Bordtennisförbundet
Köping Arena
731 85 Köping

Besöksadress:
Badvägen 4
731 85 Köping

Kontakt:
Tel: 0856278120
E-post: This is a mailto link

Se all info