Hoppa till sidans innehåll

Sammanfattning styrelsemöte

30 JAN 2020 10:50
Från och med januari 2020 kommer en sammanfattning av SBTF:s styrelsemöten publiceras på hemsidan under rubriken "Förbundet". Nedan följer sammanfattningen från styrelsemötet i januari.
  • Uppdaterad: 30 JAN 2020 10:50

SBTF:s styrelse fattade nyligen beslut om att en sammanfattning från varje ordinarie styrelsemöte från och med 1 januari 2020 ska publiceras på svenskbordtennis.com. Samtliga sammanfattningar kommer härefter att hittas under Förbundet -> Styrelsemöte

Styrelsemöte i Svenska Bordtennisförbundet
Den 23 januari höll SBTF styrelsemöte och här följer en sammanfattning av mötet.

Måldokument
SBTF:s måldokument är det strategiska dokument som förbundet arbetat efter i ett antal år. Dokumentet togs fram i samarbete med RF/SISU och fastställdes vid 2017 års förbundsmöte. Styrelsen ansåg att dokumentet behöver uppdateras och att målen som är uppsatta bör konkretiseras och göras mätbara och korrespondera med nutiden. Förbundschef kommer i samråd med personalen att se över detta och presentera förslag på ett kommande styrelsemöte.

Ekonomi
Även om SBTF:s ekonomi idag är att betrakta som stabil är frågan om nya intäkter ständigt närvarande och det krävs att SBTF arbetar aktivt med att hitta nya intäkter för att kunna bedriva en optimal verksamhet i enlighet med de strategiska mål som finns uppsatta. SBTF har också gjort ett omfattande arbete för att se över de ekonomiska rutinerna för att på så sätt kunna erhålla bättre prognoser och rapporter i framtiden. Arbetet har letts av Emma Persson i samråd med förbundschefen.
Styrelsen poängterade vikten av noggranna prognoser hel- och halvårsvis samt effektivt budgetarbete för att kunna få så bra underlag som möjligt att fatta beslut från.

Utbildning
Den nya utbildningsstrukturen börjar nu ta form. Under våren planeras produktion av rörligt material till det så kallade ”första steget” i SBTF:s nya digitala utbildningsplattform.
Magnus Mallander och Michaela Karlsson har arbetat aktivt med utbildningsplattformen under 2019. Magnus Mallander har meddelat att han nu går vidare och fördjupar sitt befintliga uppdrag i det danska landslaget. Han ersätts av Alexandra Sandéhn som från 1 februari kommer komplettera Michaela Karlsson.

Parabordtennis
Dennis Lindahl har nominerats till den beredningsgrupp som på Riksidrottsförbundets uppdrag kommer att utreda innehåll och organisering av kompetensstöd till specialförbunden. Goda förhoppningar finns om att Dennis blir antagen i denna gruppering vilket skulle vara positivt eftersom frågorna är viktiga för SBTF.

Kommittéer
Veterankommittén rapporterade från möten de haft. Kommitténs ordförande Monica J Erlandsson lämnade också en muntlig rapport från veteran-SM som spelades i Helsingborg. Glädjande var att deltagarantalet var högt, cirka 480 st jämför med cirka 430 senast Veteran-SM spelades i Helsingborg 2016. Ett orosmoln är antalet damer som var förhållandevis lågt. Insatser bör göras för att försöka få med fler damer vilket också ligger i linje med den verksamhetsplan som tagits fram av SBTF.
SBTF har sedan en tid arbetat fram en ny kommittéstruktur. Kommittéerna ska nu påbörja sina respektive uppdrag omgående. De personer som föreslagits i respektive kommitté kommer inom kort att ha initialt möte för att fastställa målsättning och uppdrag. Detta baseras på det arbete som gjorts av såväl styrelse som tjänstemän under hösten. Därefter kommer kommittéstrukturen publiceras på SBTF:s webbplats där även Pingissverige får chansen att anmäla intresse för att medverka i kommittéerna.

Rapporter
• Förbundschefen berättade om den remiss som varit ute gällande nytt spelsystem och nya tävlingsformer. Glädjande nog har ett stort antal remissvar inkommit och den arbetsgrupp som tagit fram remissen kommer inom kort att hålla nytt möte för att se över hur detta ska tas vidare och kommuniceras ut till Pingissverige. Stort intresse har uttryckts för Ligacupen och Sweden Tour.
• Det har internt arbetats med organisationen och uppdaterade arbetsbeskrivningar för samtliga anställda vilket inom kort kommer gås igenom och dessutom kommuniceras externt på webbplatsen under personalfliken.
• Under december månad hölls en personalkonferens i Uppsala där temat var utveckling av svensk bordtennis. En hel del tid ägnades åt att diskutera vad som är viktigast och när det är viktigast. Resultatet av personalens workshop i korta drag blev enligt följande:
1) Stabil ekonomi
2) Centralt rekryteringsprogram
3) Strategiskt dokument för framtiden

Internationellt
• SBTF har anmält intresse för att få arrangera en deltävling i World Veteran Tour och glädjande nog även fått ett skarpt erbjudande. Förbundschefen redogjorde lite för de förutsättningar som inkommit vilka också är uppdaterade nyligen. Dessa är att betrakta som betydligt fördelaktigare för arrangören. En motiverad lokal organisatör finns dessutom i Lyckeby BTK, Karlskrona. Styrelsen tog därför beslutet om att arrangera World Veterans Tour i Karlskrona 11-13 september i samarbete med Lyckeby BTK.
• Förbundschefen gav en dragning kring möjligheten att lämna anbud om att få arrangera Ungdoms-EM i Sverige 2022. Eskilstuna stad har uttryckt stort intresse för att i samarbete med SBTF och Eskilstuna BTK söka att få arrangera UEM i staden. Eskilstuna BTK är också positiva till att söka tävlingen. Ett omfattande och noggrant budgetarbete är gjort av tjänstemän på SBTF:s kansli vilket presenterades för styrelsen. Då internationella evenemang är något som är fastställt som viktigt i SBTF:s strategi för framtiden fattade en enig styrelse beslut om att SBTF officiellt skall ansöka om att få arrangera Ungdoms-EM 2022 i Eskilstuna. Beslut väntas vid VM i Busan, Sydkorea i slutet av mars månad där SBTF gör en presentation för ETTU:s styrelse.

Övriga frågor
• Förbundschefen tog upp frågan om att undersöka möjligheten att skapa ett så kallat ”satellitkontor” i södra Sverige då SBTF idag är en utspridd organisation. Det handlar om ett mindre kontor med ett fåtal arbetsplatser för de som är boende i regionen. Huvudkontor är fortsatt Köping där SBTF dessutom nyligen undertecknat ett nytt avtal som löper till och med 2022-12-31. Styrelsen ansåg detta positivt men vill se en kostnadskalkyl och även att det skall undersökas om det går att lösa via någon form av partnerskap med extern part.
• En skrivelse från tjänstesidan har inkommit kring att få göra en översyn och fastställa nästa steg i den så kallade distriktsutredningen. Målsättningen enligt vårt måldokument är att komma ner i antal distrikt via sammanslagningar för en mer effektiv organisation med en röd tråd som löper genom hela Pingissverige. Tjänstesidan önskar nu gå vidare med nästa steg och där göra en översyn och ta fram vision och strategi för detta. Styrelsen biföll och var positiv till detta men ansåg det mycket viktigt att involvera Pingissverige i diskussionerna och att frågan bland annat tas upp på årets konvent.

Nästa möte
Nästa möte håller SBTF:s styrelse i samband med SM i Söderhamn den 29 februari klockan 09:00

Enligt uppdrag
Thomas Buza
Förbundschef

Skribent: SBTF
Epost: Adressen Gömd

Liverapporteringpingiskanalen

Annons Solidsport

Evenemang

Dataranking

Länkar

Webbshopstiga

RIG

koping

Hello Sweden

Sports heart

SRB

sporrong

Framåt för fler i rörelse

Postadress:
Svenska Bordtennisförbundet
Köping Arena
731 85 Köping

Besöksadress:
Badvägen 4
731 85 Köping

Kontakt:
Tel: 0856278120
E-post: This is a mailto link

Se all info