Hoppa till sidans innehåll

Tränarutbildningar


Nyhet 11 december 2020! 
Svenska Bordtennisförbundet, SBTF, har under en tid arbetat med att ta fram nya, moderna utbildningar för tränare. Se nyhetspublicering 11 december 2020 på första sidan av hemsidan. 

Den helt nya digitala tränarutbildningen "Bordtennistränare bas" finns nu tillgänglig och fler delar kommer under 2021. 

Här hittar du FAQ - Frågor och Svar: de vanligaste frågorna och svaren. Om du vill veta mer - ta gärna kontakt med oss på SBTF. 

------------------------------------------------------------------------------------

Svenska Bordtennisförbundet har sedan 2008 jobbat med att göra om sina utbildningar för tränare. I den nya utbildningsstrukturen pratar vi om "Nivåer" istället för steg. I den nya strukturen är SISU idrottsutbildarna helt integrerade och ansvariga för den generella delarna tränskap och träningslära. Strukturen består utav 5 nivåer kallade Bas, 1, 2, 3 och 4.

 

 Utbildningsstruktur

SBTF:s utildningsstruktur för tränare

Mål med den nya utbildningsstrukturen för tränare

  • - Bättre kvalité på våra tränares kunskap
  • - Forskningsbaserat – Kvalitetssäkring – Certifiering
  • - Fler utbildade tränare
  • - Höja status för utbildning
  • - ”Livslångt lärande”

Nivå Bas

Kategori: "Lära att träna" Ålder: Förpubertet, 5-10 år

Denna nivå innehåller två utbildningar, Klubbutbildning för ledare (KUL) och Plattformen. KUL består av ett brett utbildningskompendie som tar upp olika delar som en tränare ställs inför vid föreningsengagemang. Kompendiet kan även användas till att utbilda inom enstaka områden som lagledarskap vid exempelvis föräldraträffar. Vem som helst kan utbilda med hjälp av KUL men vi ser med fördel att föreningen tar hjälp av SISU idrottsutbildarna och arrangerar utbildningen som en "lärgrupp". Tid för hela utbildningen är ca 8h beroende på hur man lägger upp det. Plattformen är en gränsöverkridande barn och ungdomsledarutbilding som tar upp ledarskap, barns utveckling, barnet i centrum, mm.

 

Nivå 1

Kategori: "Lära att träna och träna för att kunna träna" Ålder: Förpubertet och pubertet

Denna nivå består också utav två utbildningar men dessutom av en praktikdel. Ungdom 1 (U1) är den bordtennisspecifika utbildningen och omfattas av grundläggande områden som metodik för teknik, träningsplanering, bollvaneövningar, mm. Praktikdelen på denna nivå består av att tränaren praktiskt ska planera och genomföra träning 40h. Grundtränarutbildningen 1 (GTU 1) är den gränsöverskridande utbildningen som behandlar tränarskap och träningslära. Denna utbildning arrangeras av SISU i alla distrikt i Sverige.

 

 

Nivå 2

Kategori: "Träna för att tävla" Ålder: Efterpubertet till äldre ungdom

Nivå 2 består utav Ungdom 2 (U2), praktik och Grundtränarutbildningen 2 (GTU 2). Ungdom 2 är den bordtennisspecifika delen och omfattas av områden som taktik, spelstilar, fysisk träning, mm. Praktikdelen på denna nivå består av 80h planerad och ledd träning. Grundtränarutbildningen 2 är under utveckling och beräknas vara färdig under 2010.

 

 

Nivå 3

Kategori: "Träna för att vinna" Ålder: Äldre ungdom till vuxen

På denna nivå genomgår man Ungdom 3 (U3) och Grundtränarutbildningen 3 (GTU 3). Till detta kommer en praktisk del. GTU 3 är ännu ej släppt av SISU och diskussioner pågår om hur denna utbildning ska se ut.

 

 

Nivå 4

Kategori: "Träning, tävling och prestation" Ålder: Vuxen

Nivå 4 består av 3 delar. Utbildningen Junior och senior (JS) är den huvudsakliga delen och därtill kommer praktik och ett projektarbete på 40h.

 

 

 

 

FAQ

Gamla Stegstrukturen

Steg III och IV är båda inriktade mot bordtennis på elitnivå, från ungdomselit till seniorelit. Här fördjupar man sig ytterligare inom idrottspsykologi, fysiologi, ledarskap samt gör än mer ingående analyser av olika slag- och rörelsetekniker.

Steg III och IV-utbildningarna är nu under utfasning och ersätts av Ungdom 3 och Junior-Senior utbildningarna.

Uppdaterad: 23 JAN 2018 12:36 Skribent: Marit Brodd Almgren

Liverapportering

Evenemang

Europe Top-10 Youth
15-17 oktober, Tours, Frankrike
Information
Resultat

pingiskanalen


Annons Solidsport

Dataranking

Länkar

Webbshopstiga

Craft_200.png

RIG

koping

Hello Sweden

 

Sports heart

sporrong

Stupa_200x85.png

Postadress:
Svenska Bordtennisförbundet
Köping Arena
731 85 Köping

Besöksadress:
Badvägen 4
731 85 Köping

Kontakt:
Tel: 0856278120
E-post: info@svenskbordtenni...

Se all info