Hoppa till sidans innehåll

2022


Årsmöte 2022

Den16 februari höll Örebro läns bordtennisförbund sitt 64:e årsmöte digitalt via TEAM. 

Det fanns representanter från 7 st av distriktets föreningar. 

Innan mötet gav Svenska bordtennisförbundets representant Monica J Erlandsson en presentation av det jobb som görs på förbundet. Bildspel från presentationen finns här...

Sedan öppnas mötetav ordförande Jörgen Knutsson som även i år leder oss igenom avhandlingen av årsstämmans punkter.
Verksamhetsberättelsen, förvaltningsberättelse (finns att läsa längst ned på sidan) och revisionsberättelse lästes upp och godkändes av mötet och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gågna året.

Sedan blev det val av ordförande och ledamöten tillstyrelsen, här blev det omval på en post och nyval på tre poster, Ny ledamot blev Johhannes Norrbacka som supplianger valdes Ludvig Larsson och Kent Karlsson. Jan öster avgår som supplient. Nu är styrelsen åter fulltalig.

Verksamhets/aktivitetsplan 2021-2022 gicks igenom på gtrund av rådande pandemi har inte mycket blivit genomfört och förnärvarande lämnas den för avstämning på planeringsmötet.
En motion har kommit in från BTK Safis som handlade om seriespel i distriktet, den bifölls och ska behandlas under våren.

 

Nästa punkt blev utdelning av det årliga
stipendiet som i år gick till
Ludvig Larsson, BTK Safir
 
   

När denna högtidsstund var klar förklarade ordförande mötet avslutat.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse

Uppdaterad: 19 FEB 2022 18:13 Skribent: Kent Karlsson

Liverapportering

Evenemang

Info_EM_200x200.png

pingiskanalen

Annons Solidsport

Dataranking

Länkar

Webbshop


stiga

Teknos_200.png

RIG

koping

Hello Sweden

 

sporrong

Stupa_200x85.png

Postadress:
Örebro Läns Bordtennisförbund
Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Kontakt:
Tel: 0766508746
E-post: orebro.bordtennis@rf...

Se all info