Hoppa till sidans innehåll

Viktigt beslut från styrelsen i Sydostpingis om verksamheten i distriktet. Uppdaterad nyhet den 23/1.

04 NOV 2020 00:14
Här återfinns uppdaterade beslut med anledning av Covid-19 som berör bordtennisverksamheten i distriktet.
  • Uppdaterad: 04 NOV 2020 00:14

 

Nya uppdaterade beslut efter styrelsemöte den 21/1:

 

På grund av det fortsatta allvarliga smittläge i Covid 19, har Sydostpingis styrelse tagit följande beslut:

Att förlänga stoppet av all verksamhet inkl serier med Sydostpingis som huvudman till seriehelgen den 13-14 mars.

Att ungdomsserierna som ännu inte är påbörjade inte kommer att startas upp oavsett eventuella framtida beslut om uppstart av serieverksamheten. De avgifter som har fakturerats föreningarna kommer att återbetalas. Kansliet har uppdragits att ta fram en rutin för återbetalningarna och rutinen kommer kommuniceras inom kort.

- Att påbörja ett scenarioarbete kring olika förslag för om och i så fall hur serieverksamheten skulle kunna startas upp igen. Dessa förslag kommer utsändas till samtliga lagledare för feedback innan slutgiltigt beslut tas. 

 

Tidigare kommunicerade beslut efter styrelsemöte den 19/11:

 

På grund av det fortsatta allvarliga smittläge i Covid 19, har Svenska Bordtennisförbundet beslutat att pausa all nationell verksamhet fram till den 31 januari 2021.

 

Vi i Sydostpingis styrelse har tagit samma beslut för all verksamhet med Sydostpingis som huvudman.

 

Nedan följer de konkreta besluten som tagits och annan viktig info.

 

Besluten:

 

Att skjuta matcherna i samtliga serier med sydostpingis som huvudman och som planerats genomföras från den 25/11 fram till den 31/1. 

 

Att all övrig bordtennisverksamhet som bedrivs med Sydostpingis som huvudman och som planerats genomföras från den 25/11 fram till den 31/1 ställs in/skjuts på till framtiden. 

 

 

Information till  tävlingsarrangörer:

 

För att i framtiden kunna söka eventuella kompensationsstöd så krävs att en inbjudan har gått ut. Då sydostpingis i många fall är kommunikationssamordnare för dessa utskick så vill vi att ni sätter ihop era inbjudningar som vanligt och skickar in dessa till This is a mailto link. Dessa kommer därefter publiceras på www.sydostpingis.se som vanligt fast med rubriken inställd. Utskick av tävlingsinbjudningarna via våra maillistor kommer inte göras.

 

 

Påverkas din förening av lokala restriktioner? Mer info finns att tillgå på: 

 

Region Blekinge: https://regionblekinge.se/ 

 

Region Jönköpings: https://www.rjl.se/ 

 

Region Kalmar: https://www.regionkalmar.se/ 

 

Region Kronoberg: https://www.regionkronoberg.se/ 

 

 

 

 

 

Info kring nationella serier och tävlingar:

 

Mer information kring t.ex. nationella serier och bordtennisverksamhet utifrån ett nationellt perspektiv kommuniceras på: https://www.svenskbordtennis.com/ 

 

 

 

 

 

Påminnelse kring bidrag som går att söka just nu och som har kommunicerats via Riksidrottsförbundets informationskanaler:

 

 

 

Stöd för veteranverksamhet:

 

OBS! Alla föreningar som lämnar fullständig ansökan och som uppfyller villkoren för stödet får ett grundstöd på 3 000 kronor. Riksidrottsförbundet räknar med att en del av summan kommer att bli över efter att grundstödet betalats ut. Återstående medel planeras då att fördelas till samma föreningar, baserat på de uppgifter föreningen anger i ansökan.

 

Mer info här:

 

https://www.rf.se/bidragochstod/Bidrag/verksamhetsstodidrottforaldre/

 

 

 

Allmänt kompensationsstöd:

 

Idrottsföreningar och specialidrottsförbund kan ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen för andra halvåret (kvartal 3 och kvartal 4) 2020.

 

Mer info här:

 

https://www.rf.se/bidragochstod/Bidrag/kompensationsstodhosten2020#:~:text=Regeringen%20har%20beslutat%20om%20ett,i%20IdrottOnline%20under%20fliken%20Idrottsmedel.

 

 

 Denna information går ut till samtliga mailadresser i vår maillista samt samtliga lagledare i senior, ungdoms och veteranserierna och återfinns även på www.sydostpingis.se

 

 

 

Tidigare kommunicerade beslut efter styrelsemöte den 3/11:

 

Att skjuta på alla matcher i samtliga serier som planerats genomföras från den 3/11 fram till den 24/11. 

 

Att de omgångar som ligger näst på tur i serierna efter den 24/11 skall spelas enligt spelschemat. Omgångarna innan den 24/11 skall alltså hoppas över och spelas vid ett senare tillfälle. 

 

Att DM i Växjö ställs in och skjuts på till framtiden. Styrelsen har delegerat uppgiften att ta fram och besluta kring nytt speldatum för DM till team tävling i samråd med kansliet och arrangören.  

 

Att all övrig bordtennisverksamhet som bedrivs med Sydostpingis som huvudman och som planerats genomföras från den 3/11 fram till den 24/11 ställs in/skjuts på till framtiden. 

 

 ----------------------------------------------------------------------

 

Bakgrunden till besluten är att ett antal regioners införande av lokala allmänna råd.

Observera att besluten som kommunicerats ovan är utifrån ett nutidsperspektiv. Allt eftersom ny information kommer styrelsen tillhanda från myndigheter och övriga berörda parter så kommer nya beslut tas och kommuniceras till er föreningar. 

 

Mer information kring t.ex. nationella serier och bordtennisverksamhet utifrån ett nationellt perspektiv kommuniceras på: https://www.svenskbordtennis.com/

Påverkas din förening av lokala restriktioner? Mer information finns att tillgå på: 

 

Region Blekinge: https://regionblekinge.se/ 

 

Region Jönköpings: https://www.rjl.se/ 

 

Region Kalmar: https://www.regionkalmar.se/ 

 

Region Kronoberg: https://www.regionkronoberg.se/

 

Denna information går ut till samtliga mailadresser i vår maillista samt samtliga lagledare i senior, ungdoms och veteranserierna och återfinns även på www.sydostpingis.se

 

 

 

Skribent: Viktor Ljunggren
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Sydöstra Götalands BTF
Box 485
551 16 Jönköping

Kontakt:
Tel: 0763900760
E-post: kansli@sydostpingis....

Se all info