Hoppa till sidans innehåll

Svenska Bordtennisförbundets hållbarhetsarbete 


För idrottsrörelsen i allmänhet och för bordtennisen i synnerhet betyder hållbarhet att vi ska ta ansvar för miljöpåverkan samt bidra till folkhälsa, demokrati, inkludering, människors egenmakt och en sund ekonomi.

Hela den svenska idrottsrörelsen, liksom samhället och resten av världen, har ett ansvar att bidra till FN:s 17 globala hållbarhetsmål.
 
Det pågår redan en hel del utvecklingsarbete för ökad hållbarhet men vi står också inför utmaningar i sammanhanget som kräver samordning och samverkan för ökat genomslag. Idrottsrörelsen påverkar och påverkas av hållbar utveckling på många sätt. Riksidrottsförbundet, RF, visar på arbetets många olika aspekter på sin hemsida.

När vi nu startar upp vår resa inom svensk bordtennis utgår vi från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Vår idrott är hållbar på många områden, framför allt inom social hållbarhet. Här gör distriktsförbund, föreningar och medlemmar stora samhällsinsatser för folkhälsa, demokrati, inkludering och folkbildning. Hållbarhet är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva bordtennis och för vår idrotts långsiktiga överlevnad, samhällsnytta och trovärdighet. 
Bordtennisen har som sagt – som många andra idrotter – stora utmaningar inom området. Främst kopplat till ekologisk hållbarhet men även när det gäller jämställdhet och alla människors möjlighet att delta inom vår idrott. 

Petra Sörling, ordförande i SBTF, som tillsammans med övriga styrelseledamöter och personal leder SBTF:s hållbarhetsarbete, är också vice president i det internationella bordtennisförbundet, ITTF. I Petras portfölj ingår hållbarhet och hon är ordförande i gruppen "Sustainable Working Group".

– Hållbarhet är en av de viktigaste uppgifterna vi kan ta på oss - just här, just nu och i den närmaste framtiden. Det är också ett ämne som jag har nära mitt hjärta både professionellt och i mitt privatliv. Eftersom vi är ett expansivt och aktivt idrottsförbund är det, sett ur ett medlemsperspektiv, viktigt att vi strävar efter att genomföra hållbart tänkande i varje åtgärd vi vidtar. Den 25 september 2020 var det fem år sedan FN satte upp hållbarhetsmålen. Jag är övertygad om att vår sport kan åstadkomma fantastiska saker och fungera som en katalysator över hela världen för att hjälpa oss att uppnå dessa mål, säger Petra Sörling, ordförande i Svenska Bordtennisförbundet. 
  
Aktuella projekt 

Några av de aktuella projekt som Svenska Bordtennisförbundet just nu stödjer och arbetar med är: 
 
• Särskoleprojektet (inkludering, folkhälsa) 

• Rörelsesatsning i skolan (folkhälsa) 

• Idrott för äldre (folkhälsa)  

• PING PONG POWER – Para (inkludering, folkhälsa)

Samhällsnytta och folkhälsa 
Svensk bordtennis har goda förutsättningar att bidra till både samhällsnytta och folkhälsa. Distriktsförbund och bordtennisföreningar har visat på många exempel när det kommer till att skapa förutsättningar för människor att utvecklas, få möjligheter och sammanhang med hjälp av bordtennis. 
Genom #Klubbkampen – en träningsaktivitet, skapad och startad under pandemivåren 2021 – har många föreningar lyckats skapa samling, glädje, kreativitet och fått med många deltagare i aktiviteterna.


I tidningen ”I FORM” gjordes en artikel i nr 9/2016 med rubriken ”Världens bästa hjärngympa”. Forskare från olika universitet i USA och Tyskland (Wendy Suzuki, New York University, Scott Sautter, Hampton Roads Neurophycology Virginia och Sebastian Wolf, Universität Tübingen Tyskland) beskrev hur ”bordtennis gör din hjärna bättre på det du behöver alla mest: att fokusera, minnas och fatta blixtsnabba beslut. Forskare tror att pingisen kan rädda våra hjärnor från att förfalla – och kanske även motverka Alzheimers.” Hör av dig till This is a mailto link om du vill veta mer.

Värdegrunden för svensk bordtennis och även för internationella bordtennisförbundet innehåller bland annat värdeorden: 
”pingis för alla överallt” respektive ”Table tennis for all, for life”.

– Värdegrunden är värdefull för oss inom svensk bordtennis, den stödjer och supportar oss i mycket som vi arbetar med när det kommer till kommunikation kring våra viktiga arbetsområden. Den går trovärdigt att koppla till många av våra samhällsviktiga projekt, säger utbildnings- och verksamhetskoordinator Marit Brodd Almgren.  

De andra viktiga värdeorden för svensk bordtennis är: Rent spel, Samverkande och Utvecklande. När det kommer till hållbarhetsområdet har vi de senaste åren arbetat mycket med till exempel digitala träffar och möten med många målgrupper i syfte att erbjuda kompetensutveckling, erfarenhetsutbyten, nätverkande och att främja samverkan. Det är aktiviteter som skapar hållbarhet när det gäller både ekonomi, för både förbund och föreningar, samt naturresurser. Länk till måldokument/värdegrund

SM-tävlingar

Svenska Bordtennisförbundets årliga SM-tävlingar driver vi mot att ta till en ny och hållbar nivå genom att, i samverkan med arrangören, koppla ihop bordtennisens fördelar för att uppnå samhällsnytta på olika sätt. Mer hållbara arrangemang uppnår vi genom att jobba med utbildningar och lärande, även i samverkan med destinationerna där evenemangen genomförs. Detta för att få långsiktighet, trovärdighet, engagemang och hållbarhet för både den lokala föreningen, distriktet och Svenska Bordtennisförbundet. I samband med SM-tävlingar finns också möjligheter att koppla ihop arrangemanget med samhällsnytta på olika sätt, arbeta inkluderande genom till exempel rekrytering och delaktighet gemom PING PONG POWER. 

Kontakta verksamhetskoordinator Marit Brodd Almgren, This is a mailto link eller evenemangsansvarig Max Ansbro, This is a mailto link för mer information.   

Internationella evenemang 

I samband med internationella evenemang finns stora möjligheter till att skapa hållbara evenemang och samhällsnytta. Några av de senaste exemplen är Bordtennis-VM i Halmstad 2018 samt Para-EM i Helsingborg 2019. Nästa chans för Sverige att visa på ett hållbart evenemang blir EM i Malmö 2023.

Jämställdhet 

”Det ska finnas lika möjligheter för alla, oavsett kön, att påverka och utöva sin idrott.” Det är något som Riksidrottsförbundet slår fast i idrottens jämställdhetsmål för 2025. Arbetet med jämställdhet inom Svenska Bordtennisförbundet har, genom en av svensk dampingis största stjärnor, Matilda Ekholm, fått fokus. Matilda har varit initiativtagare till ett nystartat nätverk för kvinnliga ledare där tanken är att genom samverkan lyfta fram förebilder, goda idéer och ge inspiration. Arbetet med att få den här bollen i rullning startade i december 2020 och har uppskattats av det 70-talet stora nätverket på många sätt. Hittills under pågående pandemi har arbetet bedrivits digitalt men det finns tankar på fysiska träffar i samband med olika evenemang i framtiden. Lärdomar från nätverket sprids främst via tidningen Pingis och hemsidan. Arbetet kommer att utvärderas i december 2021. En skylt om jämställdhet hittar du här.

Inkluderande idrott  

Att jobba inkluderande kan vara en utmaning för många av olika skäl. Svenska Bordtennisförbundet stärker och hjälper i frågorna genom att utbilda och utveckla i frågorna på olika sätt.  
En lättillgänglig utbildning är Riksidrottsförbundets webbplats där det digitalt och gratis finns filmer, fakta, intervjuer och inspiration om man vill bli stärkt och veta mer. Det finns även information om normmedveten idrott på webbplatsen

Trygg Idrott 

Inom kort (innan sommaren 2021) planerar vi att presentera Barn- och Ungdomsutskottets uppdrag här. Utskottet har startat upp sitt arbete under 2020. 
https://www.rf.se/RFarbetarmed/Tryggidrott/fragorochsvaromregisterutdrag/
https://www.rf.se/contentassets/a2609ff7dba649a0ab90c77694961e96/lathund-registerutdrag-if.pdf
https://www.rf.se/RFarbetarmed/Tryggidrott/Barnensspelregler/

Strategi 2025 

Hur vill vi ha framtidens idrott? Hur når vi våra mål? Vilken strategi ska vi ha? 
Strategin från Riksidrottsförbundet finns beskriven i Strategi 2025.   
Länk till Strategi 2025. En del av strategin är ”Framtidens stärkta ledarskap”. Där stöttar Folkspel, genom samverkan med vissa idrottsförbund, däribland Svenska Bordtennisförbundet ett långsiktigt arbete i form av ett utbildningsprogram som heter Eldsjäl 2.0.

Uppdaterad: 30 JUN 2021 10:07 Skribent: SBTF
E-post: Adressen Gömd

Liverapportering

Evenemang

WTT Feeder
Düsseldorf 22-25 november
Eventinformation

pingiskanalen

Annons Solidsport

Dataranking

Länkar

Webbshop


stiga

Teknos_200.png

RIG

koping

Hello Sweden

 

sporrong

Stupa_200x85.png

Postadress:
Svenska Bordtennisförbundet
Florettgatan 14
254 67 Helsingborg

Besöksadress:
Badvägen 4
731 85 Köping

Kontakt:
Tel: 0856278120
E-post: info@svenskbordtenni...

Se all info