Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

2015


Gruppfoto_Domarkonferens 2015

SBTFs domargrupp vill tacka alla de distriktsrepresentanter som deltog vid årets/helgens (29-30/8) domarkonferens i Köping.

Det var 21 deltagare från 16 stycken av Sveriges numera 21 bordtennisdistrikt som parkerat för att uppdatera sig med säsongens nyheter och allmän information.


Förbundschefen på plats
Konferensen inleddes med ett gästspel av SBTFs förbundschef Mikael Peterson. Peterson, med många års erfarenhet från tunga poster inom friidrotts-, ishockey- och kanotförbunden, har nu arbetat 1,5 år- med och för - Svensk Bordtennis och kunde ge församlingen en inblick i det ekonomiska läget. Att det statliga stödet har minskat är ingen nyhet men Peterson tog chansen att poängtera att utbildningstimmar är en av grundstenarna som vi verkligen kan påverka och förbättra genom att helt enkelt bli bättre på att rapportera. Förbundschefen uppmuntrade även distrikten att söka idrottslyftsbidrag i större utsträckning hos distriktsförbunden än vad som görs idag. De ansvarar för andra pengapotter än de som Specialdistriktsförbundet (SBTF) gör och det kan även vara idé att se över möjligheterna till bidragsdelar för anläggningsprojekt.

Rekrytering – ett prioriterat ämne

Svenska Bordtennisförbundet var för dagen väl representerat när konferensen också hade nöjet att besökas av styrelseledamoten Malin Karlsson samt kansliets Patrik Björs Strand och Bengt Andersson. Malin och Patrik axlade dagens huvudsakliga programpunkt –”Rekrytering"- och drog igång en tankesmedja där deltagarna fick arbeta i grupp och tänka fritt kring framtida möjligheter snarare än blicka bakåt. På försommaren hade samtliga distrikt ombetts att besvara en enkät i hopp om att skapa en nulägesanalys och Grupparbetet nu hade fokusområden Enkäten, Personligt, Organisation och Status
Till bakgrund för ämnet ligger det faktum att vi behöver öka antalet domare på såväl distrikts- som förbundsnivå och att vi tyvärr samtidigt har tvingats ställa in ett antal förbundsdomarkurser på grund av för få anmälda deltagare. Det är hög tid att vi tillsammans hittar sätt att attrahera nya domare samt vidareutbilda och behålla fler av de som vi redan har. Dagens läge är ansträngt och SBTFs domargrupp uppmanar att verkligen försöka finna passande kandidater bland distriktsdomarkåren till den nu närmast planerade förbundsdomarkursen som anordnas i 2-4 oktober i Helsingborg.

Tävlings- & Regelkommitténs nya Ordförande
Redan nämnda Malin Karlsson var på plats i Köping under hela konferensen och tog chansen att bredda sin kunskap på området i form av Tävlings- & Regelkommitténs nya ordförande. Malin berättade om TRKs ansvarsområde som består av så mycket mer än enbart Regler och Domare. Att se över barn- och ungdomstävlandet samt skapa nya tävlingsformer för att locka en större grupp utövare finns på agendan. Att likrikta våra serier finns det årsmötesbeslut på, liksom att se över datarankingen och våra mästerskapstävlingar. Inga småpotatisar att brottas med.
I och med att SBTF ska hålla årsmöte endast vartannat år från och med nu, det vill säga nästa blir först 2017, ges vi emellertid lite arbetsro även om förberedelserna för 2018’s års VM börjar rulla igång.
Malin säger sig sakna domarlicens men visar ett brett register på kunskap och kompetens. Ung OCH erfaren; inget man träffar på dagligdags och vi ser med spänning fram emot hennes arbete att leda TRK mot framtiden!

Överdomarens kniviga besluttagande
Den andra konferensdagen startades upp med ytterligare ett grupparbete. Diskussionerna leddes av vår internationella överdomare, Thomas Wadsten och fokus låg på Överdomarens roll och tänkbara situationer som man kan ställas för ute på tävlingar och i seriespel. Många av de beslut som en överdomare måste ta ställning till saknar skriftligt stöd i regelsamlingarna och när grupperna redovisade sina tankar var det tydligt att det inte alltid heller finns ett entydigt svar. Även om inte alla hade samma åsikt i samtliga frågor avslutades exemplen med handledning och rekommendation till lösning. Målet är att skapa en samsyn och gemensam behandling i största möjliga utsträckning.

Vad är då nytt på regelfronten?
Säsongen 2015/2016 har i vanlig ordning en del förändringar att finna inom de svenska Tävlingsreglerna och Seriebestämmelserna, men de är inte många och kunde betas av tämligen snabbt med uppmaningen att nogsamt läsa igenom den uppdaterade Regelsamlingen för 2015/2016 som är publicerad på SBTFs hemsida. Ändringar är markerade med grå överstrykning för att lätt kunna identifieras. Den tryckta upplagan kommer att kunna beställas, med start under senare höst, via SBTFs webshop för 50 kr + frakt men finns alltså redan nu kostnadsfritt att hämta hem från hemsidan.

Iträdandekraft för nya Spelregler och nytt datum för implementering av ändringar.
Vad gäller rena Spelregler så påverkas vi av Internationella bordtennisförbundets (ITTF) årsmötesbeslut på så vis att man i våras beslutade att ändringar som klubbas på ITTFs årsmöte skall träda kraft per 1 januari om inget annat datum specificeras. Med andra ord några månader senare mot vad vi är vana vid och ”mitt i säsongen”.
Sverige väljer tillsvidare att fortsätta med att föra in regeländringar per 1 juli, men i och med detta blir det, om inte annat sägs, nästkommande år och inte under innevarande.

De förändringar som fick bifall vid senaste årsmötet implementeras därmed först 1 juli 2016 i Sverige. Ändringarna hamnar under rubrikerna Tävlingsdräkt, Racketkontroll, Reklam & Märkning, Rådgivning och Olämpligt uppträdande. Det är emellertid inga stora förändringar med möjligt undantag för Rådgivning som kommer att tillåtas mellan bollarna förutsatt att spelet fortlöper utan avbrott. Hur de exakta skrivningarna av dessa regelförändringar blir är inte internationellt fastställt ännu och därför kan vi inget säkert heller presentera i översättningsväg för svensk del. Notera dock att nyheten om tillåten rådgivning kommer att gälla internationellt först från och med 1 oktober 2016. I klartext avvaktar man alltså OS2016 och summerat så sker inga förändringar inom Regelsamlingens del ”Spelregler” för svensk del denna säsong annat än ett förtydligande om plast/celluloidbollens användande.

Pingisligan Herrar, slutspel
När det kommer till Pingisligan Herrar fortsätter fjolårets nyhet med så kallad ”Sudden Death” i slutspelet. På förekommen anledning förtydligas regelverket och för att behålla grundtanken med snabba avgörande matcher så gäller i Sudden-spel inte Time-Out eller Sidbyte. Ingen paus längre än den korta tid det tar att sätta upp ny spelare till matchprotokollet.
Tillsvidare upphör vi med kravet på Matchdomarrapport.
Mer om landets högsta serier på herr- och damsidan kommer i vanlig ordning att samlas i uppdaterade versioner av Manual för Pingisligan herrar och Manual för Pingisligan damer.

Disciplinkommittén
Likt tidigare år presenterade Disciplinkommitténs ordförande, Gert Strid, statistik för den gångna säsongens utdelade varningar för olämpligt uppträdande. Siffrorna ligger sedan några år tillbaka stabilt och pingisspelare är ett relativt skötsamt släkte som vi alla vet. En repeterad uppmaning till domarkåren är att alltid vara noggrann med dokumentationen vid utdelning av varningar så att eventuell uppföljning kan skötas på god grund.

Det är värt att påminna om förra säsongens förändring:

”I de fall det saknas överdomare skall eventuellt utdelade varningar och avstängningar rapporteras direkt till SBTF av respektive domare tillsammans med detaljrika uppgifter om vad som föranlett bestraffning. Inga original av matchprotokoll skall längre sändas in av arrangören till SBTF. I de fall en överdomare tjänstgör är det fortfarande dennes ansvar att lämna in en överdomarrapport till SBTF.”

Säkerställ att du är helt uppdaterad inför match. Friska upp minnet med "gamla" regler och se till att du uppfattat nyheter! Det är helt enkelt din skyldighet och ditt ansvar som domare.

Summering

Detta var en kort summering från årets domarkonferens. Bildpresentationen som användes kommer publiceras på SBTFs domarsida tillsammans med annat material. Är det något du funderar över så tveka inte att kontakta SBTFs domargrupp!

Sist men inte minst - Kom ihåg att registrera kurser/föreläsningar/konferenser via IdrottOnlines utbildningsmodul, att hålla förbundsdomarförteckningen aktuell och komplett med aktiva domare samt att hjälpas åt att på alla sätt och visa sprida helgens budskap till ALLA domare i Sverige!

 

Tack för den här gången!

Titel Uppladdad Filtyp Storlek
  Domarkonferens 2015_version20150831 Domarkonferens 2015_version20150831 2016-06-07 PDF 5 MB
  Gruppfoto_Domarkonferens 2015 Gruppfoto_Domarkonferens 2015 2016-06-07 JPG 382 KB
  Inbjudan domarkonferens 2015_20150608 Inbjudan domarkonferens 2015_20150608 2016-06-07 PDF 113 KB
  Kallelse program domarkonferens 2015 Kallelse program domarkonferens 2015 2016-06-07 PDF 120 KB
  Överdomarsituationer Grupparbetsfrågor 2015 Överdomarsituationer Grupparbetsfrågor 2015 2016-06-07 PDF 567 KBLiverapportering

Pingisligan herrar
6 december kl. 18.30
BTK Rekord - BTK Kävlinge 
Eslövs AI BTK - Söderhamns UIF 
Halmstad BTK - Munkedals BTK 
Västers BTK - Spårvägens BTK 

Evenemang

Ungfoms-VM, Tunisien
4-11 december
Eventsida med resultat

Info_EM_200x200.png

pingiskanalen

Annons Solidsport

Dataranking

Länkar

Webbshop


stiga

Teknos_200.png

RIG

koping

Hello Sweden

 

sporrong

Stupa_200x85.png

Postadress:
Svenska Bordtennisförbundet
Florettgatan 14
254 67 Helsingborg

Besöksadress:
Badvägen 4
731 85 Köping

Kontakt:
Tel: 0856278120
E-post: info@svenskbordtenni...

Se all info