Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Domarstatus, Åldersrutiner


Domargruppen 2016-06-09, uppdaterad 2017-09-14, 2022-10-03. 

Domarstatus
Hantering och rutiner för registrering/avregistrering av aktiva/inaktiva domare har skötts enligt gängse praxis som nu dokumenteras skriftligen enligt nedan.

Det är i första hand varje utbildad domares ansvar att hålla sig uppdaterad med aktuellt regelverk och tillika med regelbundenhet omvandla sina teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter under matcher vid serie- och tävlingsspel.

Distrikten är ansvariga för att registrera och lista sina distriktsdomare parallellt med att uppdatera Svenska Bordtennisförbundets förteckning över aktiva förbundsdomare. Det är distriktens ansvar att listad domare är aktiv och utför domaruppdrag i önskad utsträckning vilken är en kombination av faktorer såsom distriktets behov och domarens tillgänglighet.

Det är av högsta vikt att det finns en regelbunden kommunikation mellan distrikt och domare gällande antal domaruppdrag. Rekommendationen är ett domaren åtar sig minst 3 uppdrag per säsong. Där domaren är behörig att agera inte enbart som Matchdomare utan även som Överdomare, bör minst 1 uppdrag av respektive karaktär utföras för att hålla sig à jour.

Av olika anledningar kan det vara en domares önskan att tillfälligt vara inaktiv, men där målet är att återgå till ett aktivt dömande. Distriktet har här möjlighet att agera tillmötesgående för orsaker som exempelvis studier, arbete eller föräldraledighet och låter därmed domaren kvarstå som legitimerad domare med aktuell status. En sådan ”ledighet” bör inte beviljas för längre tid än 1 eller max 2 säsonger. Innan domaren återgår från sitt tillfälliga avbrott måste denne i vanlig ordning säkerställa att han eller hon före sin tjänstgöring är uppdaterad med aktuellt regelverk i så väl teori som praktik.

Om en domares inaktivitet inte är överenskommen med distriktet och/eller en tidsperiod på mer än två år har passerats ska domaren strykas från distriktets lista över aktiva domare. Den domare som en gång har strukits från listan över aktiva domare kan återfå sin domarlegitimation genom att på nytt genomföra avsedd(a) utbildning(ar) med godkänt resultat.

Det är viktigt med en aktiv kommunikation mellan domare och distrikt. Rekommendationen är att i god tid innan eventuell strykning av domare från listan, gå ut med information till berörd domare om vad som gäller och i största möjliga mån få en bekräftelse från domaren att strykningen från listan är kommunicerad. Detta för att undvika eventuella oklarheter i framtiden.

Som domaransvarig i distriktet kan det vara lämpligt att vid ett års inaktivitet från domaren kontakta domaren och stämma av situationen, dock bör det ligga i domarens eget intresse också att meddela distriktet om möjlig aktivitet inför säsongen. Här kan lokala variationer finnas på hur distrikten vill lösa kommunikationen.

För svenska domare med internationell domarstatus är det SBTF:s domargrupp som kommunicerar med berörd domare angående dess aktivitet/inaktivitet gällande internationella uppdrag såväl inom landets gränser som utanför. SBTF:s domargrupp registrerar eventuell inaktiv-status i ITTF:s databas för ändamålet. Internationell domare kan kvarstå som aktiv förbundsdomare trots att den internationella statusen har övergivits.

Åldersrekommendationer för utbildade domare i Sverige.

För att bli legitimerad som godkänd distriktsdomare bör man vara minst 15 år fyllda.

För att bli legitimerad som godkänd förbundsdomare bör man vara minst 18 år fyllda.

 

Uppdaterad: 14 SEP 2017 11:26 Skribent: Rebecca Bergfeldt
E-post: Adressen Gömd

Liverapportering

Pingisligan herrar
6 december kl. 18.30
BTK Rekord - BTK Kävlinge 
Eslövs AI BTK - Söderhamns UIF 
Halmstad BTK - Munkedals BTK 
Västers BTK - Spårvägens BTK 

Evenemang

Ungfoms-VM, Tunisien
4-11 december
Eventsida med resultat

Info_EM_200x200.png

pingiskanalen

Annons Solidsport

Dataranking

Länkar

Webbshop


stiga

Teknos_200.png

RIG

koping

Hello Sweden

 

sporrong

Stupa_200x85.png

Postadress:
Svenska Bordtennisförbundet
Florettgatan 14
254 67 Helsingborg

Besöksadress:
Badvägen 4
731 85 Köping

Kontakt:
Tel: 0856278120
E-post: info@svenskbordtenni...

Se all info